Teksti suurus:

Tervishoiuteenuste eest tasumise, lepingulise järelevalve, tervishoiuteenuste statistika ning Eesti Haigekassa eelarve efektiivse ja otstarbeka kasutamise eesmärgil vajalike tervise infosüsteemi andmete loetelu ja päringute perioodid

Tervishoiuteenuste eest tasumise, lepingulise järelevalve, tervishoiuteenuste statistika ning Eesti Haigekassa eelarve efektiivse ja otstarbeka kasutamise eesmärgil vajalike tervise infosüsteemi andmete loetelu ja päringute perioodid - sisukord
Väljaandja:Tervise- ja tööminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.03.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 06.03.2020, 16

Tervishoiuteenuste eest tasumise, lepingulise järelevalve, tervishoiuteenuste statistika ning Eesti Haigekassa eelarve efektiivse ja otstarbeka kasutamise eesmärgil vajalike tervise infosüsteemi andmete loetelu ja päringute perioodid

Vastu võetud 10.04.2019 nr 37
RT I, 16.04.2019, 20
jõustumine 19.04.2019

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
10.09.2019RT I, 12.09.2019, 115.09.2019
28.02.2020RT I, 06.03.2020, 1109.03.2020

Määrus kehtestatakse Eesti Haigekassa seaduse § 2 lõike 24 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse tervishoiuteenuste eest tasumise, lepingulise järelevalve, tervishoiuteenuste statistika ning Eesti Haigekassa (edaspidi haigekassa) eelarve efektiivse ja otstarbeka kasutamise eesmärgil vajalike tervise infosüsteemi andmete loetelu ja päringute perioodid.

§ 2.   Tervise infosüsteemis olevate andmete loetelu ja päringute perioodid

  (1) Haigekassal on tervishoiuteenuste eest tasumise, lepingulise järelevalve, tervishoiuteenuste statistika ning haigekassa eelarve efektiivse ja otstarbeka kasutamise eesmärgil juurdepääsuõigus järgmiste tervise infosüsteemi edastatud dokumentide andmetele:
  1) ambulatoorne epikriis;
  2) statsionaarne ja päevaravi epikriis;
[RT I, 12.09.2019, 1 - jõust. 15.09.2019]
  3) uuringu, protseduuri ja analüüsi saatekiri;
  4) saatekirja vastus;
  5) ambulatoorse haigusjuhtumi avamise teatis;
  6) statsionaarse haigusjuhtumi avamise teatis;
  7) ambulatoorse haigusjuhtumi lõpetamise teatis;
  8) statsionaarse haigusjuhtumi lõpetamise teatis;
  9) arengu hindamise teatis;
  10) immuniseerimise teatis;
  11) läbivaatuse teatis;
  12) nõustamise teatis;
  13) kasvamise teatis;
  14) kiirabikaart;
  15) hambaravikaart;
  16) ambulatoorse teenuse, sealhulgas e-konsultatsiooni saatekiri;
  17) surmateatis;
  18) surma põhjuse teatis;
  19) perinataalsurma põhjuse teatis;
  20) iseseisva statsionaarse õendusabiteenuse ja koduõendusteenuse saatekiri;
[RT I, 12.09.2019, 1 - jõust. 15.09.2019]
  21) statsionaarse ja päevaraviteenuse saatekiri;
[RT I, 12.09.2019, 1 - jõust. 15.09.2019]
  22) iseseisva statsionaarse õendusabiteenuse ja koduõendusteenuse õendusepikriis;
[RT I, 12.09.2019, 1 - jõust. 15.09.2019]
  23) sünniepikriis;
[RT I, 12.09.2019, 1 - jõust. 15.09.2019]
  24) nakkushaiguse kahtluse teatis;
[RT I, 06.03.2020, 11 - jõust. 09.03.2020]
  25) nakkushaiguse teatise andmekoosseis;
[RT I, 06.03.2020, 11 - jõust. 09.03.2020]
  26) HIV teatise andmekoosseis.
[RT I, 06.03.2020, 11 - jõust. 09.03.2020]

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 loetletud dokumentide andmekoosseis on sätestatud tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 592 lõike 2 alusel kehtestatud valdkonna eest vastutava ministri määruse lisades.

  (3) Haigekassal on juurdepääsuõigus tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 592 lõike 3 alusel kehtestatud valdkonna eest vastutava ministri määruses sätestatud tervise infosüsteemi edastatud meditsiinilistele ülesvõtetele.

  (4) Käesoleva määruse alusel on juurdepääsuõigus tervise infosüsteemi kantud andmetele päringule eelneva viie aasta kohta.

  (5) Tervise infosüsteemi volitatud töötlejad tagavad üks kord kalendriaasta jooksul vastutavale töötlejale ülevaate käesoleva paragrahvi lõikes 1 loetletud dokumentide kohta tehtud päringutest.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json