Teksti suurus:

Riigihalduse ministri 11. oktoobri 2017. a määruse nr 72 „Asustusüksuste nimistu kinnitamine ning nende lahkmejoonte määramine” muutmine

Väljaandja:Riigihalduse minister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:09.04.2018
Avaldamismärge:RT I, 06.04.2018, 1

Riigihalduse ministri 11. oktoobri 2017. a määruse nr 72 „Asustusüksuste nimistu kinnitamine ning nende lahkmejoonte määramine” muutmine

Vastu võetud 29.03.2018 nr 19

Määrus kehtestatakse Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 6 lõike 51 alusel.

Riigihalduse ministri 11. oktoobri 2017. a määruses nr 72 „Asustusüksuste nimistu kinnitamine ning nende lahkmejoonte määramine” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 11 täiendatakse lõigetega 3‒5 järgmises sõnastuses:

„(3) Lääne maakonna Lääne-Nigula valla Keskvere, Kurevere ja Tammiku külade lahkmejooni muudetakse ajalooliste külapiiride ennistamiseks vastavalt katastrikaardi väljavõttele, mis on esitatud käesoleva määruse lisas 4.

(4) Lääne maakonna Lääne-Nigula valla Rehemäe küla lahkmejooni muudetakse ajaloolise Kuke küla ennistamiseks vastavalt katastrikaardi väljavõttele, mis on esitatud käesoleva määruse lisas 5.

(5) Lääne-Viru maakonna Kadrina valla Leikude ja Vaiatu külade lahkmejooni muudetakse ajaloolise Kolu küla ennistamiseks vastavalt kastastrikaardi väljavõttele, mis on esitatud käesoleva määruse lisas 6.”;

2) määruse lisas 1 „Asustusüksuste nimistu” lisatakse Lääne maakonna Lääne-Nigula valla külade loetelu lahtrisse sõna „Kuijõe” järele sõna „Kuke”;

3) määruse lisas 1 „Asustusüksuste nimistu” lisatakse Lääne-Viru maakonna Kadrina valla külade loetelu lahtrisse sõna „Kiku” järele sõna „Kolu”;

4) määrust täiendatakse lisadega 4 „Lääne-Nigula valla Keskvere, Kurevere ja Tammiku külade lahkmejooned”, 5 „Lääne-Nigula valla Kuke ja Rehemäe külade lahkmejooned” ja 6 „Kadrina valla Kolu, Leikude ja Vaiatu külade lahkmejooned” (lisatud).

Jaak Aab
Riigihalduse minister

Veiko Tali
Kantsler

Lisa 4 Lääne-Nigula valla Keskvere, Kurevere ja Tammiku külade lahkmejooned

Lisa 5 Lääne-Nigula valla Kuke ja Rehemäe külade lahkmejooned

Lisa 6 Kadrina valla Kolu, Leikude ja Vaiatu külade lahkmejooned

/otsingu_soovitused.json