Teksti suurus:

Loomatauditõrje toimingu tegemisel veterinaararsti osalemise tasu määrad ja veterinaararstile tasu maksmise kord

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.04.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 06.04.2018, 17

Loomatauditõrje toimingu tegemisel veterinaararsti osalemise tasu määrad ja veterinaararstile tasu maksmise kord

Vastu võetud 22.12.2009 nr 134
RTL 2009, 98, 1461
jõustumine 01.01.2010

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
11.11.2010RT I, 23.11.2010, 101.01.2011
28.11.2017RT I, 06.12.2017, 101.01.2018
03.04.2018RT I, 06.04.2018, 1409.04.2018

Määrus kehtestatakse «Loomatauditõrje seaduse» § 6 lõike 4 alusel.

§ 1.   Veterinaararstile loomatauditõrje toimingu tegemise eest tasu maksmise kord

  (1) Veterinaararstile makstakse loomatauditõrje toimingu tegemise eest tasu kord kuus eelmisel kuul tehtud loomatauditõrje toimingute eest veterinaararsti Veterinaar- ja Toiduametile esitatud aruande alusel.
[RT I, 06.12.2017, 1 - jõust. 01.01.2018]

  (2) Veterinaararst, kes on käibemaksukohustuslane, lisab aruandele «Käibemaksuseaduse» §-s 37 sätestatud nõuete kohase arve, millele märgib muu hulgas tasutava käibemaksusumma, mis lisandub määruses sätestatud tasu määrale.

  (3) Veterinaar- ja Toiduamet kontrollib veterinaararsti aruandes esitatud andmete õigsust. Tegelikkusele mittevastavate andmete alusel tasu ei maksta ja nende alusel väljamakstud tasu tuleb tagastada.
[RT I, 06.12.2017, 1 - jõust. 01.01.2018]

  (4) Veterinaar- ja Toiduameti peadirektori käskkirja alusel kantakse tasu veterinaararsti aruandes märgitud arveldusarvele 20 päeva jooksul aruande esitamisest arvates.
[RT I, 06.12.2017, 1 - jõust. 01.01.2018]

§ 2.   Veterinaararstile loomatauditõrje toimingu tegemise eest makstava tasu määrad

  (1) Loomatauditõrje toimingu tegemise eest makstava tasu määrad ühe looma kohta on järgmised:
  1) veise, hobuse, lamba või kitse vaktsineerimine – 0,65 eurot;
[RT I, 06.04.2018, 14 - jõust. 09.04.2018]
  2) sea vaktsineerimine – 0,30 eurot.
[RT I, 06.04.2018, 14 - jõust. 09.04.2018]

  (2) Koera või kassi vaktsineerimise eest makstava tasu määr ühe looma kohta on 1,50 eurot.
[RT I, 06.04.2018, 14 - jõust. 09.04.2018]

§ 3.   Veterinaararstile loomatauditõrjeks muu teenuse osutamise eest makstava tasu määrad

  «Loomatauditõrje seaduse» alusel veterinaararsti tehtava §-s 2 nimetamata loomatauditõrje toimingu tasu määrad lepitakse kokku veterinaararsti ning Veterinaar- ja Toiduameti vahel sõlmitavas lepingus. Tasu ülemmäär on 1597,79 eurot kuus.
[RT I, 23.11.2010, 1 - jõust. 01.01.2011]

§ 4.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2010. a.

/otsingu_soovitused.json