Teksti suurus:

Haridus- ja teadusministri 11. juuli 2016. a määruse nr 48 „Kutseõppe tasemeõppe õpilaste kutseeksami kulude ülemmäärad” muutmine

Väljaandja:Haridus- ja teadusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:09.04.2021
Avaldamismärge:RT I, 06.04.2021, 2

Haridus- ja teadusministri 11. juuli 2016. a määruse nr 48 „Kutseõppe tasemeõppe õpilaste kutseeksami kulude ülemmäärad” muutmine

Vastu võetud 31.03.2021 nr 5

Määrus kehtestatakse kutseseaduse § 172 lõike 5 alusel.

§ 1.  Määruse muutmine

Haridus- ja teadusministri 11. juuli 2016. a määruse nr 48 „Kutseõppe tasemeõppe õpilaste kutseeksami kulude ülemmäärad” lisa kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

§ 2.  Määruse rakendamine

Käesolevat määrust rakendatakse tagasiulatuvalt alates 1. jaanuarist 2021. aastast.

Liina Kersna
Minister

Mart Laidmets
Kantsler

Lisa Kutseeksamite läbiviimisega seotud kulude ülemmäärad ning kutseeksami väljatöötamise ja arendamise kulude ülemmäär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json