Teksti suurus:

Majandus- ja taristuministri 21. novembri 2019. a määruse nr 65 „Lasterikaste perede kodutoetuse kasutamise tingimused ja kord” muutmine

Väljaandja:Majandus- ja taristuminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:09.04.2021
Avaldamismärge:RT I, 06.04.2021, 12

Majandus- ja taristuministri 21. novembri 2019. a määruse nr 65 „Lasterikaste perede kodutoetuse kasutamise tingimused ja kord” muutmine

Vastu võetud 31.03.2021 nr 13

Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse § 531 lõike 1 alusel.

Majandus- ja taristuministri 21. novembri 2019. a määruses nr 65 „Lasterikaste perede kodutoetuse kasutamise tingimused ja kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 17 lõikest 3 jäetakse välja tekstiosa „, rahvastikuministri”;

2) paragrahvi 28 lõiget 2 täiendatakse pärast sõna „aasta” sõnadega „ja 2021. aasta”.

Taavi Aas
Majandus- ja taristuminister

Ando Leppiman
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json