Teksti suurus:

Tervise- ja tööministri 20. detsembri 2018. a määruse nr 72 „Kiirabi ja meditsiinilise kaugkonsultatsiooni teenuse eest tasumise tingimused ja kord“ muutmine

Väljaandja:Tervise- ja tööminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:09.04.2023
Avaldamismärge:RT I, 06.04.2023, 1

Tervise- ja tööministri 20. detsembri 2018. a määruse nr 72 „Kiirabi ja meditsiinilise kaugkonsultatsiooni teenuse eest tasumise tingimused ja kord“ muutmine

Vastu võetud 31.03.2023 nr 19

Määrus kehtestatakse meretöö seaduse § 32 lõike 8 ja tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 19 lõike 2 alusel.

§ 1.   Tervise- ja tööministri 20. detsembri 2018. a määruse nr 72 „Kiirabi ja meditsiinilise kaugkonsultatsiooni teenuse eest tasumise tingimused ja kord“ muutmine

Tervise- ja tööministri 20. detsembri 2018. a määruses nr 72 „Kiirabi ja meditsiinilise kaugkonsultatsiooni teenuse eest tasumise tingimused ja kord“ tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõikes 1 asendatakse tekstiosa „Eesti Haigekassa (edaspidi haigekassa)“ sõnaga „Tervisekassa“;

2) paragrahvi 2 lõikes 2, lõike 3 punktis 1, §-des 10 ja 12, § 13 lõikes 1, § 14 lõikes 1, § 15 lõikes 1 ning lisa 1 punktides 3 ja 11 asendatakse sõna „haigekassa“ sõnaga „Tervisekassa“ vastavas käändes.

3) paragrahvi 4 lõike 3 punktid 1–4 sõnastatakse järgmiselt:

„1) arsti brutopalk on 24 eurot ja 67 senti tunnis;
2) õe brutopalk on 13 eurot ja 08 senti tunnis;
3) erakorralise meditsiini tehniku brutopalk on 11 eurot ja 28 senti tunnis;
4) kiirabitehniku brutopalk on 10 eurot ja 92 senti tunnis.“;

4) paragrahvi 13 lõike 2 tabeliosas asendatakse arv „1162,03“ arvuga „1289,92“;

5) paragrahvi 13 lõikes 4 esitatud tabel sõnastatakse järgmiselt:

Teenuse nimetus 

Kood

Hind 
eurodes

Reanimobiilibrigaadi ööpäevaringne valve – 24 tundi 

11202

2588,08

Vähendatud koosseisuga reanimobiilibrigaadi ööpäevaringne valve – 24 tundi 

11243

1998,04

Lisareanimobiilibrigaadi valve – 1 tund 

11203

141,88

Lisareanimobiilibrigaadi kodune valve – 1 tund 

11204

31,04

Vähendatud koosseisuga lisareanimobiilibrigaadi valve – 1 tund 

11244

104,82

Vähendatud koosseisuga lisareanimobiilibrigaadi kodune valve – 1 tund 

11245

23,84

6) paragrahvi 14 lõikes 2 esitatud tabel sõnastatakse järgmiselt:

Teenuse nimetus 

Kood

Hind 
eurodes

Arstibrigaadi ööpäevaringne valve – 24 tundi 

11205

2551,35

Vähendatud koosseisuga arstibrigaadi ööpäevaringne valve – 24 tundi 

11206

1961,31

Lisaarstibrigaadi valve – 1 tund 

11207

141,96

Lisaarstibrigaadi kodune valve – 1 tund 

11208

31,12

Vähendatud koosseisuga lisaarstibrigaadi valve – 1 tund 

11209

104,90

Vähendatud koosseisuga lisaarstibrigaadi kodune valve – 1 tund 

11210

23,92

7) paragrahvi 15 lõikes 2 esitatud tabel sõnastatakse järgmiselt:

Teenuse nimetus 

Kood

Hind 
eurodes

Õebrigaadi ööpäevaringne valve – 24 tundi 

11211

2041,23

Vähendatud koosseisuga õebrigaadi ööpäevaringne valve – 24 tundi 

11212

1451,19

Lisaõebrigaadi valve – 1 tund 

11213

109,11

Lisaõebrigaadi kodune valve – 1 tund 

11214

24,74

Vähendatud koosseisuga lisaõebrigaadi valve – 1 tund 

11215

72,05

Vähendatud koosseisuga lisaõebrigaadi kodune valve – 1 tund 

11216

17,55

8) paragrahvi 16 lõikes 1 esitatud tabel sõnastatakse järgmiselt:

Teenuse nimetus 

Kood

Hind 
eurodes

Täiendava vähendatud koosseisuga õebrigaadi ööpäevaringne valve – 24 tundi 

11217

1451,19

Arstliku toetusbrigaadi ööpäevaringne valve – 24 tundi 

11218

1940,24

Vähendatud koosseisuga õebrigaadi, mille varustuseks on muu sõiduk kui kiirabiauto, valve – 1 tund 

11219

54,16

Kiirabi välijuhi ööpäevaringne valve – 1 kuu 

11246

10 636,82

9) paragrahvi 19 lõikes 1 esitatud tabel sõnastatakse järgmiselt:

Teenuse nimetus 

Kood

Hind 
eurodes

Esmase abi brigaadi ööpäevaringne valve ja arsti telemeditsiinilise konsultatsiooni teenus – 1 kuu 

11241

95 493,98

Ööpäevaringne meditsiiniline kaugkonsultatsioon – 1 kuu 

11242

1652,48

10) paragrahvi 192 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks.

§ 2.   Määruse rakendamine

  Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt alates 1. aprillist 2023. a.

Peep Peterson
Tervise- ja tööminister

Maarjo Mändmaa
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json