Teksti suurus:

Fondipensioni avalduste, ühekordse väljamakse avalduse ja kindlustusandja poolt registripidajale esitatava avalduse vormid

Fondipensioni avalduste, ühekordse väljamakse avalduse ja kindlustusandja poolt registripidajale esitatava avalduse vormid - sisukord
Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.08.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.06.2016
Avaldamismärge:RT I, 06.05.2011, 3

Fondipensioni avalduste, ühekordse väljamakse avalduse ja kindlustusandja poolt registripidajale esitatava avalduse vormid

Vastu võetud 02.05.2011 nr 27

Määrus kehtestatakse „Kogumispensionide seaduse” § 52 lõike 4 ja § 524 lõike 5 alusel.

§ 1.  Avalduse vormi kehtestamine

  Käesoleva määrusega kehtestatakse:
  1) fondipensioni avalduse vorm (lisa 1);
  2) fondipensioni muutmise avalduse vorm (lisa 2);
  3) fondipensioni lõpetamise avalduse vorm (lisa 3);
  4) ühekordse väljamakse avalduse vorm (lisa 4);
  5) kindlustusandja poolt registripidajale esitatava avalduse vorm (lisa 5).

§ 2.  Avalduse vormi kuju

  (1) Käesoleva määruse § 1 punktides 1–4 nimetatud avaldused esitatakse paberkandjal või elektroonilisel kujul. Elektroonilist avaldust peab olema võimalik kirjalikult taasesitada kujul, mis vastab käesolevas määruses sätestatule, arvestades elektroonilise vormi eripärasid.

  (2) Käesoleva määruse § 1 punktis 5 nimetatud avaldus esitatakse üksnes elektroonilisel kujul.

§ 3.  Avalduse vormide täitmine

  Paberkandjal käesoleva määruse § 1 punktides 1–4 nimetatud avalduste vormid täidetakse ja allkirjastatakse kahes eksemplaris, millest üks eksemplar jääb avalduse vastuvõtnud kontohaldurile ning teine eksemplar avalduse esitajale.

§ 4.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  Rahandusministri 5. detsembri 2008. a määrus nr 41 „Fondipensioni avalduste, ühekordse väljamakse avalduse ja kindlustusandja poolt registripidajale esitatava avalduse vormid” (RTL 2008, 99, 1395) tunnistatakse kehtetuks.

§ 5.  Määruse jõustumine

  Käesolev määrus jõustub 2011. aasta 1. augustil.

Jürgen Ligi
Minister

Veiko Tali
Kantsler

Lisa 1 Fondipensioni avalduse vorm

Lisa 2 Fondipensioni muutmise avalduse vorm

Lisa 3 Fondipensioni lõpetamise avalduse vorm

Lisa 4 Ühekordse väljamakse avalduse vorm

Lisa 5 Kindlustusandja poolt registripidajale esitatava avalduse vorm

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json