Teksti suurus:

Fondipensioni avalduste, ühekordse väljamakse avalduse ja kindlustusandja poolt registripidajale esitatava avalduse vormid

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Fondipensioni avalduste, ühekordse väljamakse avalduse ja kindlustusandja poolt registripidajale esitatava avalduse vormid - sisukord
Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.08.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.06.2016
Avaldamismärge:RT I, 06.05.2011, 3

Fondipensioni avalduste, ühekordse väljamakse avalduse ja kindlustusandja poolt registripidajale esitatava avalduse vormid

Vastu võetud 02.05.2011 nr 27

Määrus kehtestatakse „Kogumispensionide seaduse” § 52 lõike 4 ja § 524 lõike 5 alusel.

§ 1.  Avalduse vormi kehtestamine

  Käesoleva määrusega kehtestatakse:
  1) fondipensioni avalduse vorm (lisa 1);
  2) fondipensioni muutmise avalduse vorm (lisa 2);
  3) fondipensioni lõpetamise avalduse vorm (lisa 3);
  4) ühekordse väljamakse avalduse vorm (lisa 4);
  5) kindlustusandja poolt registripidajale esitatava avalduse vorm (lisa 5).

§ 2.  Avalduse vormi kuju

  (1) Käesoleva määruse § 1 punktides 1–4 nimetatud avaldused esitatakse paberkandjal või elektroonilisel kujul. Elektroonilist avaldust peab olema võimalik kirjalikult taasesitada kujul, mis vastab käesolevas määruses sätestatule, arvestades elektroonilise vormi eripärasid.

  (2) Käesoleva määruse § 1 punktis 5 nimetatud avaldus esitatakse üksnes elektroonilisel kujul.

§ 3.  Avalduse vormide täitmine

  Paberkandjal käesoleva määruse § 1 punktides 1–4 nimetatud avalduste vormid täidetakse ja allkirjastatakse kahes eksemplaris, millest üks eksemplar jääb avalduse vastuvõtnud kontohaldurile ning teine eksemplar avalduse esitajale.

§ 4.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  Rahandusministri 5. detsembri 2008. a määrus nr 41 „Fondipensioni avalduste, ühekordse väljamakse avalduse ja kindlustusandja poolt registripidajale esitatava avalduse vormid” (RTL 2008, 99, 1395) tunnistatakse kehtetuks.

§ 5.  Määruse jõustumine

  Käesolev määrus jõustub 2011. aasta 1. augustil.

Jürgen Ligi
Minister

Veiko Tali
Kantsler

Lisa 1 Fondipensioni avalduse vorm

Lisa 2 Fondipensioni muutmise avalduse vorm

Lisa 3 Fondipensioni lõpetamise avalduse vorm

Lisa 4 Ühekordse väljamakse avalduse vorm

Lisa 5 Kindlustusandja poolt registripidajale esitatava avalduse vorm

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json