Teksti suurus:

Joobeseisundis isiku kainenemisele toimetamise protokolli vorm

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.05.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.06.2014
Avaldamismärge:RT I, 06.05.2011, 16

Joobeseisundis isiku kainenemisele toimetamise protokolli vorm

Vastu võetud 14.12.2009 nr 65
RTL 2009, 95, 1400
jõustumine 01.01.2010

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
02.05.2011RT I, 06.05.2011, 209.05.2011

Määrus kehtestatakse «Politsei ja piirivalve seaduse» § 729 lõike 8 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrusega sätestatakse nõuded joobeseisundis isiku kainenemisele toimetamise protokolli sisule ja kehtestatakse protokolli vorm (lisa).

§ 2.   Andmekoosseis joobeseisundis isiku kainenemisele toimetamise protokollis

  Joobeseisundis isiku kainenemisele toimetamise protokollis dokumenteeritakse vähemalt järgmised andmed:
  1) protokolli koostamise kuupäev, kellaaeg, ja koht, asutuse nimetus ja aadress, kelle nimel protokoll koostatakse, protokolli koostanud isiku ametinimetus ning ees- ja perekonnanimi;
  2) kainenemisele toimetatud isiku ees- ja perekonnanimi, isikukood (koodi puudumisel sünniaeg ja -koht), elukoht, isikut tõendava dokumendi kaasas olemise korral selle nimetus, number, väljaandnud asutuse nimetus ja väljaandmise aeg, viide sellele, kas isik tehti kindlaks dokumendi järgi, isiku või tunnistajate ütluste põhjal või muul viisil;
  3) kelle poolt (ees- ja perekonnanimi, ametikoht), millal ja kust kohast isik kainenemisele toimetati ning kainenemisele toimetamise õiguslik alus;
  4) kainenemisele toimetatud isiku vaatluse ja tema asjade läbivaatuse tulemused, sealhulgas üleriiete ja jalatsite kirjeldus, andmed avastatud tervisekahjustuste ja haiguslike nähtude ilmnemise kohta ning hinnang terviseseisundile;
  5) andmed kainenemisele toimetatud isikult turvakontrolli ja asjade läbivaatuse käigus hoiule võetud raha summa ning paberraha puhul ka eri rahamärkide arvu kohta, samuti dokumentide ning muude esemete, sealhulgas üleriiete ja jalatsite ning nende hoidmise koha kohta;
  6) sunni kasutamine, sunni viis ja kestus;
  7) kinnipeetud isiku avaldused ja taotlused;
  8) protokolli koostanud ametniku allkiri;
  9) isiku vabastamise kuupäev ja kellaaeg;
  10) isiku vabastanud ametniku ametinimetus, ees- ja perekonnanimi ning allkiri.

§ 3.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2010. a.

Lisa Joobeseisundis isiku kainenemisele toimetamise PROTOKOLL
[RT I, 06.05.2011, 2 - jõust. 09.05.2011]

/otsingu_soovitused.json