Teksti suurus:

Justiitsministri 5. aprilli 2011. aasta määruse nr 26 „Kinnistamis- ja kandeavalduste esitamise ning kinnistusraamatu pidamisega seotud justiitsministri määruste muutmine” muutmine

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:09.05.2011
Avaldamismärge:RT I, 06.05.2011, 17

Justiitsministri 5. aprilli 2011. aasta määruse nr 26 „Kinnistamis- ja kandeavalduste esitamise ning kinnistusraamatu pidamisega seotud justiitsministri määruste muutmine” muutmine

Vastu võetud 05.05.2011 nr 27

Määrus kehtestatakse „Abieluvararegistri seaduse” § 1 lõike 21, „Kinnistusraamatuseaduse” § 1 lõike 2 ja lõike 3 punkti 1, § 74 lõike 7 ja § 7717 lõike 2, „Tsiviilkohtumenetluse seadustiku” § 336 lõigete 3 ja 6 ning § 441 lõike 2, „Täitemenetluse seadustiku” § 33 lõike 6 ja „Äriseadustiku” § 67 lõike 4 punkti 1 alusel.

Justiitsministri 5. aprilli 2011. a määruse nr 26 „Kinnistamis- ja kandeavalduste esitamise ning kinnistusraamatu pidamisega seotud justiitsministri määruste muutmine” (RT I, 13.04.2011, 1) § 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 4. Määruse jõustumine

(1) Käesoleva määruse §-d 1 ja 2 jõustuvad 28. mail 2011. aastal.

(2) Käesoleva määruse § 3 jõustub 9. mail 2011. aastal.”

Kristen Michal
Minister

Margus Sarapuu
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json