Teksti suurus:

Rahandusministri 30. aprilli 2007. a määruse nr 30 „Perioodi 2007–2013 tehnilise abi meetmete ja horisontaalse tehnilise abi meetme toetuse andmise ning kasutamise tingimused ja kord” muutmine

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:09.05.2014
Avaldamismärge:RT I, 06.05.2014, 1

Rahandusministri 30. aprilli 2007. a määruse nr 30 „Perioodi 2007–2013 tehnilise abi meetmete ja horisontaalse tehnilise abi meetme toetuse andmise ning kasutamise tingimused ja kord” muutmine

Vastu võetud 29.04.2014 nr 14

Määrus kehtestatakse perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse seaduse § 12 lõike 4 alusel.

Rahandusministri 30. aprilli 2007. a määrust nr 30 „Perioodi 2007–2013 tehnilise abi meetmete ja horisontaalse tehnilise abi meetme toetuse andmise ning kasutamise tingimused ja kord” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 3 lõige 11 sõnastatakse järgmiselt:

„(11) Kui tegevus on seotud kahe või enama rakenduskava rakendamisega, rahastatakse tegevust horisontaalse tehnilise abi meetmest. Kui tegevus on seotud ühe rakenduskava rakendamisega, rahastatakse tegevust vastava rakenduskava tehnilise abi meetmest.”;

2) paragrahvi 5 lõiget 2 täiendatakse punktiga 19 järgmises sõnastuses:

„19) kohtumenetlusega seotud kulud, välja arvatud vastaspoole ja kolmanda isiku kohtumenetlusega seotud kulud.”;

3) paragrahvi 5 lõike 3 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

„1) rakenduskavaga seotud hindamise kulu;”;

4) paragrahvi 19 tekst loetakse lõikeks 1 ning paragrahvi täiendatakse uue lõikega 2 järgmises sõnastuses:

„(2) Käesoleva määruse 2014. aasta aprillis jõustunud muudatusi rakendatakse tagasiulatuvalt 2014. aasta 1. jaanuarist.”.

Jürgen Ligi
Minister

Veiko Tali
Kantsler

/otsingu_soovitused.json