Teksti suurus:

2022. aastal toetatavate „Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi rakenduskava 2014–2020” meetmete ja tegevuste liigid

Väljaandja:Maaeluminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.05.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2022
Avaldamismärge:RT I, 06.05.2022, 10

2022. aastal toetatavate „Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi rakenduskava 2014–2020” meetmete ja tegevuste liigid

Vastu võetud 18.01.2022 nr 4
RT I, 19.01.2022, 7
jõustumine 22.01.2022

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
02.05.2022RT I, 06.05.2022, 209.05.2022

Määrus kehtestatakse kalandusturu korraldamise seaduse § 5 lõike 1 alusel.

2022. aastal antakse „Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi rakenduskava 2014–2020” alusel järgmisi toetusi:
1) kalapüügi- ja vesiviljelustoodete käitlemisettevõtete energia- ja ressursiauditi tegemise toetus;
2) kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemise energia- ja ressursisäästlikumaks muutmise toetus;
3) tootmis- ja turustamiskavade toetus;
4) kalapüügi- ja vesiviljelustoodete sertifitseerimise ning turu-uuringute tegemise toetus;
5) kalanduse kontrolli ja järelevalve toetus;
6) „Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi rakenduskava 2014–2020” tehnilise abi toetus;
7) vesiviljelusettevõtte negatiivse keskkonnamõju vähendamise toetus.
[RT I, 06.05.2022, 2 - jõust. 09.05.2022]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json