Teksti suurus:

Käibemaksuseaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.07.2014
Avaldamismärge:RT I, 06.06.2014, 2

Välja kuulutanud
Vabariigi President
30.05.2014 otsus nr 444

Käibemaksuseaduse muutmise seadus

Vastu võetud 21.05.2014

§ 1.  Käibemaksuseaduse muutmine

Käibemaksuseaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 411 pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 411. Kinnisasja, metallijäätmete, väärismetalli ja vääriskivide käibemaksuga maksustamise erikord”;

2) paragrahvi 411 lõike 2 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„3) investeeringukuld, mille maksustatavale väärtusele käibemaksu lisamisest on maksukohustuslane vastavalt käesoleva seaduse § 16 lõikele 3 kohustatud maksuhaldurit teavitama;”;

3) paragrahvi 411 lõiget 2 täiendatakse punktiga 4 järgmises sõnastuses:

„4) väärismetall väärismetalltoodete seaduse tähenduses, välja arvatud investeeringukuld, ja väärismetalli sisaldav metallimaterjal, sealhulgas väärismetalli sisaldavad jäätmed, kui need võõrandatakse jäätmeluba mitteomavale maksukohustuslasele;”;

4) paragrahvi 411 lõiget 2 täiendatakse punktiga 5 järgmises sõnastuses:

„5) vääriskivid rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse tähenduses.”.

§ 2.  Seaduse jõustumine

  (1) Käesolev seadus jõustub 2014. aasta 1. juulil.

  (2) Käesoleva seaduse § 1 punkt 4 jõustub 2015. aasta 1. jaanuaril.

Eiki Nestor
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json