Teksti suurus:

Kaitseministri määruste muutmine seoses lubade taotlemiseks andmete esitamise tähtaja muutmisega

Väljaandja:Kaitseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:09.06.2017
Avaldamismärge:RT I, 06.06.2017, 1

Kaitseministri määruste muutmine seoses lubade taotlemiseks andmete esitamise tähtaja muutmisega

Vastu võetud 31.05.2017 nr 5

Määrus kehtestatakse riigikaitseseaduse § 36 lõike 5 ja strateegilise kauba seaduse § 1 lõike 3 alusel.

§ 1.   Kaitseministri 11. detsembri 2014. a määruse nr 29 „Sõjaväerelva, lahingutehnika, lahingumoona ning kaitseotstarbelise erivarustuse väljaveo ja sisseveo ning riigipiiri ületava sõjaväerelva ja laskemoona käitlemise ja üleandmise kord” § 2 lõikes 1 asendatakse sõna „seitse” sõnaga „viis”.

§ 2.   Kaitseministri 4. jaanuari 2016. a määruse nr 1 „Välisriigi relvajõudude, välisriigi relvajõudude liikme ja tema ülalpeetava piiriületusest ning relvajõudude sõidukite ja kauba üle piiri toimetamisest teavitamise kord” § 2 lõikes 8 asendatakse sõna „seitse” sõnaga „viis”.

Margus Tsahkna
Minister

Jonatan Vseviov
Kantsler

/otsingu_soovitused.json