Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 8. aprilli 2022. a määruse nr 42 „Vabariigi Valitsuse sanktsiooni kehtestamine seoses Venemaa Föderatsiooni ja Valgevene Vabariigi agressiooniga Ukrainas” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:07.06.2022
Avaldamismärge:RT I, 06.06.2022, 1

Vabariigi Valitsuse 8. aprilli 2022. a määruse nr 42 „Vabariigi Valitsuse sanktsiooni kehtestamine seoses Venemaa Föderatsiooni ja Valgevene Vabariigi agressiooniga Ukrainas” muutmine

Vastu võetud 03.06.2022 nr 60

Määrus kehtestatakse rahvusvahelise sanktsiooni seaduse § 27 lõike 1 alusel.

Vabariigi Valitsuse 8. aprilli 2022. a määruse nr 42 „Vabariigi Valitsuse sanktsiooni kehtestamine seoses Venemaa Föderatsiooni ja Valgevene Vabariigi agressiooniga Ukrainas” § 2 täiendatakse lõigetega 4 ja 5 järgmises sõnastuses:

„(4) Määrust ei kohaldata Venemaa Föderatsiooni ja Valgevene Vabariigi kodanikele, kes on Välisministeeriumi poolt akrediteeritud ajakirjanikud ja kellel on Eestis viibimiseks seaduslik alus.

(5) Määrust ei kohaldata Valgevene Vabariigi kodanikele, kellel on Eestis viibimiseks seaduslik alus ja kes taotlevad tähtajalist elamisluba info- ja kommunikatsioonitehnoloogia erialasel ametikohal töötamiseks.”.

Kaja Kallas
Peaminister

Eva-Maria Liimets
Välisminister

Taimar Peterkop
Riigisekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json