Teksti suurus:

Rahandusministri 20. detsembri 2023. a määruse nr 47 „Avaliku sektori kultuuriväärtusega hoonete energiatõhususe tõstmiseks antava toetuse kasutamise tingimused ja kord” muutmine

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:09.06.2024
Avaldamismärge:RT I, 06.06.2024, 2

Rahandusministri 20. detsembri 2023. a määruse nr 47 „Avaliku sektori kultuuriväärtusega hoonete energiatõhususe tõstmiseks antava toetuse kasutamise tingimused ja kord” muutmine

Vastu võetud 04.06.2024 nr 15

Määrus kehtestatakse atmosfääriõhu kaitse seaduse § 161 lõike 3 ja § 1821 lõike 5 alusel.

Rahandusministri 20. detsembri 2023. a määruse nr 47 „Avaliku sektori kultuuriväärtusega hoonete energiatõhususe tõstmiseks antava toetuse kasutamise tingimused ja kord” lisa 2 Kriteeriumi 1 esimesest lausest jäetakse välja sõnad „hoone tüüpilisel kasutusel”.

Mart Võrklaev
Rahandusminister

Merike Saks
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json