Teksti suurus:

Keskkonnaministri 12. juuli 2006. a määruse nr 51 „Kõre ja kivisisaliku püsielupaikade kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri” muutmine

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:09.07.2011
Avaldamismärge:RT I, 06.07.2011, 3

Keskkonnaministri 12. juuli 2006. a määruse nr 51 „Kõre ja kivisisaliku püsielupaikade kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri” muutmine1

Vastu võetud 30.06.2011 nr 41

Määrus kehtestatakse „Looduskaitseseaduse” § 10 lõike 2 alusel.

Keskkonnaministri 12. juuli 2006. a määruses nr 51 „Kõre ja kivisisaliku püsielupaikade kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri” (RTL 2006, 59, 1058; 2010, 18, 316) tehakse järgmine muudatus:

paragrahvi 4 lõike 3 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

”1) sõidukiga sõitmine 1. septembrist 15. aprillini, Männiku püsielupaigas sõidukiga sõitmine teedel aastaringselt;”


1Määruse seletuskirjaga saab tutvuda Keskkonnaministeeriumi kodulehel www.envir.ee.

Keit Pentus
Minister

Rita Annus
Kantsler

/otsingu_soovitused.json