Teksti suurus:

Nende piima ja piimatoodete loetelu, mille pakkumiseks koolipiimatoetust antakse, koolipiimatoetuse lisatoetuse määr, koolipiimatoetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord ning taotluse vormid

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Nende piima ja piimatoodete loetelu, mille pakkumiseks koolipiimatoetust antakse, koolipiimatoetuse lisatoetuse määr, koolipiimatoetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord ning taotluse vormid - sisukord
Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.07.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.07.2014
Avaldamismärge:RT I, 06.07.2011, 11

Nende piima ja piimatoodete loetelu, mille pakkumiseks koolipiimatoetust antakse, koolipiimatoetuse lisatoetuse määr, koolipiimatoetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord ning taotluse vormid

Vastu võetud 21.07.2010 nr 82
RT I 2010, 51, 113
jõustumine 31.07.2010

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
11.11.2010RT I, 23.11.2010, 101.01.2011
22.12.2010RT I, 29.12.2010, 9201.01.2011
01.07.2011RT I, 06.07.2011, 409.07.2011

Määrus kehtestatakse «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 4 lõike 3, § 31 lõigete 1 ja 2, § 32 lõike 5 ning komisjoni määruse (EÜ) nr 657/2008, millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1234/2007 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses haridusasutuste õpilaste piima ja teatavate piimatoodetega varustamise puhul antava ühenduse abiga (ELT L 183, 11.07.2008, lk 17–26), artikli 3 lõike 1 ning artikli 11 lõigete 1 ja 2 ning nõukogu määruse (EÜ) nr 1234/2007, millega kehtestatakse põllumajandusturgude ühine korraldus ning mis käsitleb teatavate põllumajandustoodete erisätteid (ELT L 299, 16.11.2007, lk 1–49), artikli 102 lõike 2 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse nende piima ja piimatoodete loetelu, mille pakkumiseks koolipiimatoetust antakse, koolipiimatoetuse lisatoetuse määr, koolipiimatoetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord ning taotluse vormid.

§ 2.   Piim ja piimatooted

  Koolipiimatoetust võib taotleda komisjoni määruse (EÜ) nr 657/2008 I lisas sätestatud nõuete kohaselt järgmiste piima ja piimatoodete kohta:
  1) kuumtöödeldud piim;
  2) kuumtöödeldud maitsestatud piim;
  3) maitsestamata hapendatud piimatooted;
  4) maitsestatud hapupiim.

§ 3.   Koolipiimatoetuse lisatoetuse määr

  Komisjoni määruse (EÜ) nr 657/2008 artiklis 4 nimetatud toetusmäärale makstakse lisaks riigieelarve vahenditest § 2 punktides 1–3 nimetatud piima ja piimatoodete maksumuse piires 25,24 eurot 100 kg toote kohta.
[RT I, 06.07.2011, 4 - jõust. 09.07.2011]

§ 4.   Koolipiimatoetuse taotleja heakskiitmine

  (1) «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 32 lõikes 2 nimetatud koolipiimatoetuse taotleja esitab Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametile (edaspidi PRIA) komisjoni määruse (EÜ) nr 657/2008 artiklis 7 sätestatud heakskiidu saamiseks lisas 1 toodud vormi kohase taotluse.

  (2) Koolipiimatoetuse taotleja andmed peavad olema kantud põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 90 kohaselt.

  (3) Heaks kiidetud koolipiimatoetuse taotleja teavitab heakskiidutaotlusel esitatud andmete muutumisest viivitamata PRIA-t.

§ 5.   Koolipiimatoetuse taotlemine

  (1) Koolipiimatoetust võib taotleda kuni kuus korda aastas järgmiste taotlusperioodide kohta:
1. jaanuar–28. (29.) veebruar; 1. märts–30. aprill; 1. mai–30. juuni; 1. juuli–31. august; 1. september–31. oktoober ning 1. november–31. detsember.

  (2) Taotlusperioodi kestel heaks kiidetud koolipiimatoetuse taotleja suhtes algab lõikes 1 nimetatud taotlusperiood heakskiidu saamisele järgneval päeval.

  (3) Koolipiimatoetuse taotlemiseks esitab taotleja PRIA-le lõikes 1 nimetatud taotlusperioodi kohta lisas 2 toodud vormi kohase taotluse.

§ 6.   Dokumentide säilitamine

  Koolipiimatoetuse taotleja ja õppeasutus, mille õpilased tarbisid toetuskõlblikku piima ja piimatoodet, säilitavad koolipiimatoetuse taotlemisega seonduvaid dokumente seitse aastat.

§ 7.   Rakendussätted
[RT I, 06.07.2011, 4 - jõust. 09.07.2011]

 

  (1) Põllumajandusministri 25. augusti 2008. a määrus nr 88 «Nende piima ja piimatoodete loetelu, mille pakkumiseks koolipiimatoetust antakse, koolipiimatoetuse lisatoetuse määr, koolipiimatoetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord ning taotluse vormid» (RTL 2008, 73, 1017; 2009, 57, 832) tunnistatakse kehtetuks.

  (2) Paragrahvis 3 sätestatud koolipiimatoetuse lisatoetuse määra 25,24 eurot 100 kg toote kohta rakendatakse alates 1. maist 2011. a.
[RT I, 06.07.2011, 4 - jõust. 09.07.2011]

Lisa 1 Heakskiidutaotlus

Lisa 2 Taotlus

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json