Teksti suurus:

Vedelkütuse erimärgistamise seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2012
Avaldamismärge:RT I, 06.07.2011, 14

Välja kuulutanud
Vabariigi President
01.07.2011 otsus nr 911

Vedelkütuse erimärgistamise seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 15.06.2011

§ 1.   Vedelkütuse erimärgistamise seaduse (RT I, 31.12.2010, 17) §-s 11 tehakse järgmised muudatused:

1) lõike 1 punkt 3 tunnistatakse kehtetuks;
2) lõike 2 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
”3) põllumajanduses kasutatavas masinas, traktoris ja liikurmasinas;”;
3) lõike 2 punktid 4 ja 5 tunnistatakse kehtetuks.

§ 2.   Käesolev seadus jõustub 2012. aasta 1. jaanuaril.

Ene Ergma
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json