Teksti suurus:

Keskkonnaameti struktuur ja koosseis

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.10.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:12.02.2012
Avaldamismärge:RT I, 06.07.2011, 20

Keskkonnaameti struktuur ja koosseis

11.10.2011 11:44
Veaparandus - Parandatud kehtivuse andmed. Alus: „Riigi Teataja seadus“ § 10 lõige 4.

Vastu võetud 17.09.2010 nr 53
RT I 2010, 67, 506
jõustumine 01.10.2010

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
30.06.2011RT I, 06.07.2011, 201.08.2011, jõustub osaliselt 1.09.2011 ja 1.10.2011

Määrus kehtestatakse «Vabariigi Valitsuse seaduse» § 49 lõike 1 punktide 10 ja 11 alusel ning kooskõlas «Avaliku teenistuse seaduse» § 10 lõikega 4 ja «Riigiteenistujate ametinimetuste ja palgaastmestiku seaduse» §-dega 6–8.

§ 1.   Kinnitada Keskkonnaameti struktuur ja teenistujate koosseis alljärgnevalt:
[RT I, 06.07.2011, 2 - jõust. 01.10.2011]

Struktuur ja teenistujate koosseis Koosseisuüksuste
arv
Juhtkond  
Peadirektor     1
Peadirektori asetäitja keskkonnakasutuse alal     1
Peadirektori asetäitja eluslooduse alal     1
Peadirektori asetäitja tugiteenuste alal     1
Pressiesindaja     1
Sisekommunikatsiooni peaspetsialist     1
Biosfääri kaitseala nõunik     1
Siseaudiitor     1
Kokku     8
Keskkonnaosakond  
Jäätmete peaspetsialist     2
Keskkonnakorralduse peaspetsialist     3
Maavarade peaspetsialist     1
Veemajanduse koordinaator     3
Vee peaspetsialist-koordinaator     1
Vee peaspetsialist     3
Välisõhu peaspetsialist     1
Kokku   14
Keskkonnaosakonna keskkonnatasude büroo  
Juhataja     1
Peaspetsialist     4
Kokku     5
Kiirgusosakond  
Juhataja     1
Nõunik     2
Kokku     3
Kiirgusosakonna kiirguskaitse büroo  
Juhataja     1
Kiirguskaitse peaspetsialist     6
Kokku     7
Kiirgusosakonna kiirgusseire büroo  
Juhataja     1
Kokku     1
Looduskaitse osakond  
Kaitse planeerimise peaspetsialist     2
Looduskaitse bioloog     3
Looduskasutuse peaspetsialist     2
Maahoolduse peaspetsialist     2
Nõunik     1
Vee-elustiku peaspetsialist     1
Kokku   11
Metsaosakond  
Juhataja     1
Jahinduse peaspetsialist     1
Metsakaitse peaspetsialist     2
Metsanduse peaspetsialist     1
Metsauuenduse peaspetsialist     4
Kokku     9
Keskkonnahariduse osakond  
Juhataja     1
Keskkonnahariduse spetsialist     6
Kokku     7
Haldusosakond  
Juhataja     1
Hangete peaspetsialist     1
Peaspetsialist     1
Spetsialist     1
Kokku     4
Haldusosakonna asjaajamise büroo  
Juhataja     1
Arhivaar     1
Referent   20
Kokku   22
Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia osakond  
Juhataja     1
IT süsteemi peaspetsialist     1
Spetsialist     4
Kokku     6
Personaliosakond  
Juhataja     1
Peaspetsialist     1
Spetsialist     2
Kokku     4
Rahandusosakond  
Juhataja     1
Peaspetsialist     2
Projektijuht     1
Kokku     4
Rahandusosakonna raamatupidamisbüroo  
Juhataja-pearaamatupidaja     1
Raamatupidaja     7
Kokku     8
Õigusosakond  
Juhataja     1
Jurist     4
Kokku     5
Harju-Järva-Rapla regioon  
Juhataja     1
Keskkonnakasutuse juhtivspetsialist     1
Jäätmete spetsialist     3
Keskkonnakorralduse spetsialist     6
Maavarade spetsialist     2
Vee spetsialist     5
Välisõhu spetsialist     3
Looduskaitse juhtivspetsialist     1
Kaitse planeerimise spetsialist     3
Looduskasutuse spetsialist     3
Vee-elustiku spetsialist     1
Spetsialist     1
Metsanduse juhtivspetsialist     1
Jahinduse spetsialist     1
Metsanduse spetsialist     2
Piirkondlik metsanduse spetsialist   11
Kokku   45
Hiiu-Lääne-Saare regioon  
Juhataja     1
Keskkonnakasutuse juhtivspetsialist     1
Jäätmete spetsialist     1
Keskkonnakorralduse spetsialist     3
Maavarade spetsialist     1
Vee spetsialist     2
Välisõhu spetsialist     1
Looduskaitse juhtivspetsialist     1
Kaitse planeerimise spetsialist     5
Looduskasutuse spetsialist     5
Vee-elustiku spetsialist     2
Spetsialist     1
Metsanduse juhtivspetsialist     1
Jahinduse spetsialist     1
Metsanduse spetsialist     2
Piirkondlik metsanduse spetsialist     4
Kokku   32
Jõgeva-Tartu regioon  
Juhataja     1
Keskkonnakasutuse juhtivspetsialist     1
Jäätmete spetsialist     1
Keskkonnakorralduse spetsialist     2
Maavarade spetsialist     1
Vee spetsialist     3
Välisõhu spetsialist     1
Looduskaitse juhtivspetsialist     1
Kaitse planeerimise spetsialist     4
Looduskasutuse spetsialist     2
Vee-elustiku spetsialist     1
Spetsialist     1
Metsanduse juhtivspetsialist     1
Jahinduse spetsialist     1
Metsanduse spetsialist     1
Piirkondlik metsanduse spetsialist     6
Kokku   28
Põlva-Valga-Võru regioon  
Juhataja     1
Keskkonnakasutuse juhtivspetsialist     1
Jäätmete spetsialist     1
Keskkonnakorralduse spetsialist     3
Maavarade spetsialist     1
Vee spetsialist     4
Välisõhu spetsialist     1
Looduskaitse juhtivspetsialist     1
Kaitse planeerimise spetsialist     4
Looduskasutuse spetsialist     4
Vee-elustiku spetsialist     1
Spetsialist     1
Metsanduse juhtivspetsialist     1
Jahinduse spetsialist     1
Metsanduse spetsialist     2
Piirkondlik metsanduse spetsialist   11
Kokku   38
Pärnu-Viljandi regioon  
Juhataja     1
Keskkonnakasutuse juhtivspetsialist     1
Jäätmete spetsialist     1
Keskkonnakorralduse spetsialist     2
Maavarade spetsialist     1
Vee spetsialist     3
Välisõhu spetsialist     1
Looduskaitse juhtivspetsialist     1
Kaitse planeerimise spetsialist     3
Looduskasutuse spetsialist     2
Vee-elustiku spetsialist     1
Spetsialist     1
Metsanduse juhtivspetsialist     1
Jahinduse spetsialist     1
Metsanduse spetsialist     1
Piirkondlik metsanduse spetsialist   10
Kokku   31
Viru regioon  
Juhataja     1
Keskkonnakasutuse juhtivspetsialist     1
Jäätmete spetsialist     2
Keskkonnakorralduse spetsialist     3
Maavarade spetsialist     1
Vee spetsialist     4
Välisõhu spetsialist     4
Looduskaitse juhtivspetsialist     1
Kaitse planeerimise spetsialist     3
Looduskasutuse spetsialist     4
Vee-elustiku spetsialist     1
Spetsialist     1
Metsanduse juhtivspetsialist     1
Jahinduse spetsialist     1
Metsanduse spetsialist     1
Piirkondlik metsanduse spetsialist     8
Kokku   37
Ametikohti kokku 329

§ 2.   Kinnitada Keskkonnaameti töötajate koosseis lähtuvalt §-s 1 toodud struktuurist alljärgnevalt:
[RT I, 06.07.2011, 2 - jõust. 01.10.2011]

Struktuur ja teenistujate koosseis Koosseisuüksuste
arv
Looduskaitse osakond  
Looduskaitse bioloog     2
Kokku     2
Kiirgusosakonna kiirgusseire büroo  
Kiirgusseire peaspetsialist     3
Labori juhataja     1
Labori peaspetsialist     2
TLD peaspetsialist     2
Kokku     8
Keskkonnahariduse osakond  
Keskkonnahariduse spetsialist   13
Kokku   13
Haldusosakond  
Tehnik     8
Kokku     8
Harju-Järva-Rapla regioon  
Maahoolduse spetsialist     1
Looduskaitse bioloog     2
Kokku     3
Hiiu-Lääne-Saare regioon  
Kultuuripärandi spetsialist     1
Looduskaitse bioloog     8
Maahoolduse spetsialist     6
Rõngastuse spetsialist     2
Kokku   17
Jõgeva-Tartu regioon  
Looduskaitse bioloog     2
Maahoolduse spetsialist     1
Kokku     3
Põlva-Valga-Võru regioon  
Looduskaitse bioloog     2
Maahoolduse spetsialist     1
Kokku     3
Pärnu-Viljandi regioon  
Kultuuripärandi spetsialist     1
Looduskaitse bioloog     5
Loomade rehabilitatsiooni spetsialist     1
Maahoolduse spetsialist     2
Kokku     9
Viru regioon  
Kultuuripärandi spetsialist     1
Looduskaitse bioloog     2
Maahoolduse spetsialist     1
Kokku     4
Töökohti kokku   70
Koosseisuüksuste arv kokku 399

§ 3.   [Käesolevast tekstist välja jäetud].

§ 4.   Käesolev määrus jõustub 2010. aasta 1. oktoobril.

/otsingu_soovitused.json