Teksti suurus:

Tööturuteenuste ja -toetuste seaduse ning töötuskindlustuse seaduse muutmise seadus

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:16.07.2013
Avaldamismärge:RT I, 06.07.2013, 2

Välja kuulutanud
Vabariigi President
03.07.2013 otsus nr 299

Tööturuteenuste ja -toetuste seaduse ning töötuskindlustuse seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 20.06.2013

§ 1.  Tööturuteenuste ja -toetuste seaduse muutmine

Tööturuteenuste ja -toetuste seaduse § 27 lõike 3 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„2) on vahepeal olnud hõivatud käesoleva seaduse § 26 lõike 3 punktis 1, 11, 12, 2, 3 või 5 nimetatud tegevusega ja”.

§ 2.  Töötuskindlustuse seaduse muutmine

Töötuskindlustuse seaduse § 8 lõike 2 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„2) on pärast töötuna arveloleku lõpetamist töötanud töölepingu alusel, olnud avalikus teenistuses või aja-, asendus- või reservteenistuses või osutanud teenust võlaõigusliku lepingu alusel ja”.

Ene Ergma
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json