Teksti suurus:

Rahandusministri 10. juuni 2014. a määruse nr 17 „Käibedeklaratsiooni vorm” muutmine

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2017
Avaldamismärge:RT I, 06.07.2016, 6

Rahandusministri 10. juuni 2014. a määruse nr 17 „Käibedeklaratsiooni vorm” muutmine

Vastu võetud 30.06.2016 nr 31

Määrus kehtestatakse käibemaksuseaduse § 27 lõike 1 alusel.

§ 1.   Rahandusministri 10. juuni 2014. a määruses nr 17 „Käibedeklaratsiooni vorm“ tehakse järgmised muudatused:

1) lisa 1 „Vorm KMD” kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud);
2) lisa 2 „Vorm KMD INF“ kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

§ 2.   Määrus jõustub 2017. aasta 1. jaanuaril.

Sven Sester
Rahandusminister

Veiko Tali
Kantsler

Lisa 1 Vorm KMD

Lisa 2 Vorm KMD INF

/otsingu_soovitused.json