Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 9. jaanuari 2015. a määruse nr 5 „Vähi sõeluuringute registri asutamine ja registri pidamise põhimäärus” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:09.07.2016
Avaldamismärge:RT I, 06.07.2016, 21

Vabariigi Valitsuse 9. jaanuari 2015. a määruse nr 5 „Vähi sõeluuringute registri asutamine ja registri pidamise põhimäärus” muutmine

Vastu võetud 30.06.2016 nr 68

Määrus kehtestatakse rahvatervise seaduse § 147 lõike 4 alusel.

Vabariigi Valitsuse 9. jaanuari 2015. a määruses nr 5 „Vähi sõeluuringute registri asutamine ja registri pidamise põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõiget 2 täiendatakse pärast sõna „uuringukutsete” sõnadega „ja tulemuste”;

2) paragrahvi 6 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Registrisse kantakse tervise infosüsteemi edastatava saatekirja vastusest ja ambulatoorse või statsionaarse epikriisi andmetest järgmised andmed rinnavähi sõeluuringu põhiuuringu kohta:
1) meditsiinidokumendi andmed;
2) patsiendi isikukood;
3) anamneesi andmed;
4) saatekirja number;
5) uuringu/protseduuri kood ja nimetus;
6) uuringu/protseduuri tegemise kuupäev;
7) uuringu/protseduuri kirjeldus;
8) uuringu/protseduuri tulemus;
9) uuringu/protseduuri tegija andmed (asutus ja töötaja);
10) radioloogilise uuringu kood ja nimetus;
11) radioloogilise uuringu tegemise aeg;
12) radioloogilise uuringu kehapiirkond/uuringu paige;
13) radioloogilise uuringu ülesvõtte andmed (Accession Number ja SUID);
14) radioloogilise uuringu tegija andmed (asutus ja töötaja);
15) radioloogilise uuringu hindamise aeg;
16) radioloogilise uuringu kirjeldus;
17) radioloogilise uuringu tulemus;
18) radioloogilise uuringu hindaja andmed (asutus ja töötaja).

(2) Registrisse kantakse tervise infosüsteemi edastatava saatekirja vastusest ja ambulatoorse või statsionaarse epikriisi andmetest järgmised andmed emakakaelavähi sõeluuringu põhiuuringu kohta:
1) meditsiinidokumendi andmed;
2) patsiendi isikukood;
3) anamneesi andmed;
4) saatekirja number;
5) uuringu/protseduuri kood ja nimetus;
6) uuringu/protseduuri tegemise kuupäev;
7) uuringu/protseduuri kirjeldus;
8) uuringu/protseduuri tulemus;
9) uuringu/protseduuri tegija andmed (asutus ja töötaja);
10) patoloogia uuringu kood ja nimetus;
11) patoloogia uuringu proovimaterjali andmed (paige ja proovimaterjali adekvaatsus);
12) patoloogia uuringu hindamise aeg ja tulemus;
13) patoloogia uuringu hindaja andmed (asutus ja töötaja);
14) laboratoorse uuringu analüüsi tellimise andmed;
15) laboratoorse uuringu proovimaterjali andmed;
16) laboratoorse uuringu analüüsi tulemus;
17) laboratoorse uuringu proovimaterjali tagasilükkamise põhjus;
18) laboratoorse uuringu tulemuse hindamise aeg ja hindaja andmed (asutus ja töötaja);
19) otsuse kirjeldus;
20) põhihaiguse diagnoosi kood ja nimetus;
21) patomorfoloogilise diagnoosi kood ja nimetus;
22) pahaloomulise kasvaja levik (TNM, staadium ja histoloogiline diferentseerimise aste);
23) kaasuv haigus (kood ja nimetus).

(3) Registrisse kantakse tervise infosüsteemi edastatava saatekirja vastusest ja ambulatoorse epikriisi andmetest järgmised andmed jämesoolevähi sõeluuringu põhiuuringu kohta:
1) meditsiinidokumendi andmed;
2) patsiendi isikukood;
3) anamneesi andmed;
4) saatekirja number;
5) haigusjuhtumi visiidi andmed ja toimumise aeg;
6) laboratoorse uuringu analüüsi tellimise andmed;
7) laboratoorse uuringu proovimaterjali andmed;
8) laboratoorse uuringu analüüsi tulemus;
9) laboratoorse uuringu proovimaterjali tagasilükkamise põhjus;
10) laboratoorse uuringu tulemuse hindamise aeg ja hindaja andmed (asutus ja töötaja);
11) uuringu/protseduuri andmed (kood ja nimetus);
12) lõpliku kliinilise diagnoosi andmed (kood ja nimetus).”;

3) määrust täiendatakse §-ga 61 järgmises sõnastuses:

§ 61. Uuringu tulemustest teavitamine

(1) Jämesoolevähi sõeluuringu korral edastab register patsiendile põhiuuringu tulemuse ja haigusliku leiuta lisauuringu tulemuse.

(2) Uuringu tulemuste andmed edastatakse posti teel inimese rahvastikuregistris olevale elukoha aadressile.”;

4) paragrahvi 7 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„Registrisse kantakse tervise infosüsteemi edastatava saatekirja vastusest ja ambulatoorse või statsionaarse epikriisi andmetest järgmised andmed rinna-, emakakaela- ja jämesoolevähi sõeluuringu lisauuringu kohta:
1) meditsiinidokumendi andmed;
2) patsiendi isikukood;
3) anamneesi andmed;
4) uuringu/protseduuri kood ja nimetus;
5) uuringu/protseduuri tegemise kuupäev;
6) uuringu/protseduuri kirjeldus;
7) uuringu/protseduuri tulemus;
8) uuringu/protseduuri tegija andmed (asutus ja töötaja);
9) patoloogia uuringu kood ja nimetus;
10) patoloogia uuringu proovimaterjali andmed (paige ja proovimaterjali adekvaatsus);
11) patoloogia uuringu hindamise aeg ja tulemus;
12) patoloogia uuringu hindaja andmed (asutus ja töötaja);
13) laboratoorse uuringu analüüsi tellimise andmed;
14) laboratoorse uuringu proovimaterjali andmed;
15) laboratoorse uuringu analüüsi tulemus;
16) laboratoorse uuringu proovimaterjali tagasilükkamise põhjus;
17) laboratoorse uuringu tulemuse hindamise aeg ja hindaja andmed (asutus ja töötaja);
18) koloskoopia uuringu kood ja nimetus;
19) koloskoopia uuringu tegemise kuupäev;
20) koloskoopia uuringu ärajäämise või katkemise põhjus;
21) koloskoopia uuringu kvalitatiivsed näitajad;
22) koloskoopia uuringu leiu andmed (leid, leiu täpsustus, paige, suurus, kuju, endoskoopiline hinnang, polüübi eemaldamise täielikkus);
23) histoloogia tellimuse olemasolu;
24) koloskoopia uuringu tüsistused ja kirjeldus;
25) koloskoopia uuringu tegija andmed (asutus ja töötaja);
26) radioloogilise uuringu kood ja nimetus;
27) radioloogilise uuringu tegemise aeg;
28) radioloogilise uuringu kehapiirkond/uuringu paige;
29) radioloogilise uuringu ülesvõtte andmed (Accession Number ja SUID);
30) radioloogilise uuringu tegija andmed (asutus ja töötaja);
31) radioloogilise uuringu hindamise aeg;
32) radioloogilise uuringu kirjeldus;
33) radioloogilise uuringu tulemus;
34) radioloogilise uuringu hindaja andmed (asutus ja töötaja);
35) otsuse kirjeldus;
36) põhihaiguse kliinilise diagnoosi kood ja nimetus;
37) patomorfoloogilise diagnoosi kood ja nimetus;
38) pahaloomulise kasvaja levik (TNM, staadium ja histoloogiline diferentseerimise aste);
39) kaasuv haigus (kood ja nimetus).”;

5) paragrahvi 8 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„Registrisse kantakse tervise infosüsteemi edastatava ambulatoorse või statsionaarse epikriisi andmetest järgmised andmed uuringujärgse ravi kohta:
1) meditsiinidokumendi andmed;
2) patsiendi isikukood;
3) haigusjuhtumi visiitide andmed (visiidi toimumise aeg ja visiidi liik);
4) osakonda saabumise ja osakonnast lahkumise aeg;
5) uuringu/protseduuri kood ja nimetus;
6) uuringu/protseduuri tegemise kuupäev;
7) uuringu/protseduuri tegija andmed (asutus ja töötaja);
8) operatsiooni kood ja nimetus;
9) operatsiooni toimumise kuupäev;
10) operatsiooni tegija andmed (asutus ja töötaja).”;

6) paragrahvi 9 lõiget 1 täiendatakse punktiga 9 järgmises sõnastuses:

„9) biopsia võtmine.”;

7) paragrahvi 9 lõike 2 punkte 1 ja 2 täiendatakse pärast sõna „kutse” sõnadega „ja korduskutse”;

8) paragrahvi 9 lõiget 2 täiendatakse punktiga 6 järgmises sõnastuses:

„6) kutsumata jätmise põhjus.”;

9) paragrahvi 11 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Registrile edastab §-des 5, 6, 7 ja 8 nimetatud asjakohased andmed tervise infosüsteem.”;

10) paragrahvi 12 lõiget 4 täiendatakse punktiga 5 järgmises sõnastuses:

„5) isiku perearsti kood ja nimi.”.

Taavi Rõivas
Peaminister

Jevgeni Ossinovski
Tervise- ja tööminister

Heiki Loot
Riigisekretär

/otsingu_soovitused.json