Teksti suurus:

Raha ja väärtpaberite veo kord

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.07.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.06.2024
Avaldamismärge:RT I, 06.07.2016, 33

Raha ja väärtpaberite veo kord

Vastu võetud 01.07.2016 nr 71

Määrus kehtestatakse turvaseaduse § 3 lõike 3 alusel.

§ 1.  Üldsätted

  (1) Määrusega reguleeritakse raha ja väärtpaberite veoga seotud turvateenuse osutamist ning määratakse Euroopa Liidu euro sularaha piiriülese maanteeveo riiklik kontaktpunkt.

  (2) Raha ja väärtpaberite veoga seotud turvateenus käesoleva määruse tähenduses on turvaseaduse § 4 lõike 1 punktis 2 sätestatud vallasvara valve ja kaitse turvateenus.

  (3) Turvakohver käesoleva määruse tähenduses on raha või väärtpaberite veoks spetsiaalselt toodetud kohver või kohvrisüsteem, mis tagab ründe korral ohu esmase tõrje või muudab selles veetava raha või väärtpaberi kasutuskõlbmatuks.

§ 2.  Raha ja väärtpaberite valve ja kaitse tingimused

  (1) Raha ja väärtpaberite kaitse ja valve tingimused määratakse turvaseaduse § 5 alusel sõlmitavas turvateenuse lepingus.

  (2) Kui veose väärtus ületab korrakaitseseaduse § 5 lõike 8 punktis 2 sätestatud suure väärtusega varalise hüve piiri, peab raha ja väärtpaberite veol olema vähemalt kaks tulirelvaga relvastatud turvatöötajat või üks tulirelvaga relvastatud turvatöötaja ja peab kasutama turvakohvrit.

  (3) Kui veose väärtus ületab 1 000 000 eurot, peab raha ja väärtpaberite veol olema vähemalt kaks tulirelvaga relvastatud turvatöötajat ning peab kasutama soomustatud sularahaveosõidukit või turvakohvrit.

  (4) Kui veose väärtus ületab 4 000 000 eurot, võib raha ja väärtpaberite vedu toimuda ainult kooskõlastatult Politsei- ja Piirivalveametiga.

  (5) Turvaettevõtja teavitab Politsei- ja Piirivalveametit raha ja väärtpaberite veoga seotud teenuse osutamisest turvaseaduse §-s 15 sätestatud tingimustel ja korras.

§ 3.  Euroopa Liidu euro sularaha piiriülese maanteeveo riiklik kontaktpunkt

  Euroopa Liidu euro sularaha piiriülese maanteeveo riiklikuks kontaktpunktiks on Politsei- ja Piirivalveamet.

§ 4.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  Vabariigi Valitsuse 11. mai 2004. a määrus nr 187 „Raha ja väärtpaberite veo kord” tunnistatakse kehtetuks.

Taavi Rõivas
Peaminister

Arto Aas
Riigihalduse minister siseministri ülesannetes

Heiki Loot
Riigisekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json