Teksti suurus:

Kvalifikatsiooni tõendamise nõudega tuleohutuse tegevusalade jagunemine ja nendele tegevusaladele vastavad kvalifikatsiooninõuded

Kvalifikatsiooni tõendamise nõudega tuleohutuse tegevusalade jagunemine ja nendele tegevusaladele vastavad kvalifikatsiooninõuded - sisukord
Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.07.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:25.07.2022
Avaldamismärge:RT I, 06.07.2021, 6

Kvalifikatsiooni tõendamise nõudega tuleohutuse tegevusalade jagunemine ja nendele tegevusaladele vastavad kvalifikatsiooninõuded

Vastu võetud 03.07.2021 nr 19

Määrus kehtestatakse ehitusseadustiku § 24 lõike 4 alusel.

§ 1.  Tegevusaladele vastavad kvalifikatsiooninõuded

  (1) Tuleohutuseksperdi, pottsepa ja korstnapühkija tegevusalade kvalifikatsiooninõuded on esitatud määruse lisas nimetatud kutsestandardites ja kutse andmise kordades, mis on kinnitatud kutseseaduse § 5 lõike 2 ja § 16 lõike 1 alusel.

  (2) Lõikes 1 nimetatud juhtudel peab kutse vastama kutseseaduse §-s 4 nimetatud kvalifikatsiooniraamistikule.

§ 2.  Tegevusalade jagunemine

  Tegevusalade jagunemine on esitatud määruse lisas.

Kristian Jaani
Siseminister

Lauri Lugna
Kantsler

Lisa Tegevusalade jagunemine ja kvalifikatsiooninõuded

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json