Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 10. oktoobri 2013. a määruse nr 151 „Kaitseliidu kodukord” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:09.08.2019
Avaldamismärge:RT I, 06.08.2019, 1

Vabariigi Valitsuse 10. oktoobri 2013. a määruse nr 151 „Kaitseliidu kodukord” muutmine

Vastu võetud 01.08.2019 nr 68

Määrus kehtestatakse Kaitseliidu seaduse § 5 lõike 2 alusel.

Vabariigi Valitsuse 10. oktoobri 2013. a määruses nr 151 „Kaitseliidu kodukord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 191 lõikes 1 asendatakse tekstiosa „lõikes 2 toodud tegevustes” tekstiosaga „lõikes 2 nimetatud korrakaitseorgani ülesannete ja lõikes 31 nimetatud Kaitseväe ülesannete täitmises”;

2) paragrahvi 321 lõikes 1 asendatakse tekstiosa „lõikes 2 sätestatud tegevustes” tekstiosaga „lõikes 2 nimetatud korrakaitseorgani ülesannete ja lõikes 31 nimetatud Kaitseväe ülesannete täitmises”.

Jüri Ratas
Peaminister

Jüri Luik
Kaitseminister

Aivar Rahno
Riigikantselei istungiosakonna juhataja riigisekretäri ülesannetes

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json