Teksti suurus:

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 31. juuli 2006. a määruse nr 73 „Lennuameti põhimäärus” muutmine

Väljaandja:Majandus- ja taristuminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:14.08.2019
Avaldamismärge:RT I, 06.08.2019, 20

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 31. juuli 2006. a määruse nr 73 „Lennuameti põhimäärus” muutmine

Vastu võetud 01.08.2019 nr 48

Määrus kehtestatakse Vabariigi Valitsuse seaduse § 42 lõike 1 alusel.

§ 1.  Majandus- ja kommunikatsiooniministri 31. juuli 2006. a määruses nr 73 „Lennuameti põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 18 lõige 11 sõnastatakse järgmiselt:

„(11) Vahetult peadirektorile alluvate ning osakondade koosseisu mittekuuluvate teenistujate põhiülesandeks on lennundusohutuse, juhtimissüsteemi, õigusteeninduse, arendustegevuse, töötervishoiu ja -ohutusalase, personalitöö ja koolitustegevuse, finantsarvestuse ja -aruandluse, eelarvestamise, kommunikatsiooni ja avalikkusega suhtlemise, riigivara haldamise, arhiivitöö, dokumendi- ja teabehalduse valdkondade ühtne ning tasakaalustatud arendamine ja omavaheline seostamine ameti teiste valdkondadega ning ameti igapäevast tööd toetavate tegevuste tagamine.”;

2) paragrahvi 18 lõige 12 tunnistatakse kehtetuks.

§ 2.  Määrus jõustub 2019. aasta 14. augustil.

Taavi Aas
Majandus- ja taristuminister

Ando Leppiman
Kantsler

/otsingu_soovitused.json