Teksti suurus:

Siseministeeriumi, Politsei- ja Piirivalveameti ja BLS International Services Limited vahel sõlmitud halduslepingu number 20-1.6/1508-11 lisa

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:leping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:09.08.2022
Avaldamismärge:RT I, 06.08.2022, 35

Siseministeeriumi, Politsei- ja Piirivalveameti ja BLS International Services Limited vahel sõlmitud halduslepingu number 20-1.6/1508-11 lisa

Vastu võetud 11.01.2022

Tallinn


Eesti Vabariigi Siseministeerium, äriregistri kood: 70000562, aadress: Pikk 61, 15065 Tallinn, Eesti, keda esindab siseminister hr Kristian Jaani, tegutsedes siseministeeriumi põhimääruse alusel (edaspidi „ministeerium”),

ning

Eesti Vabariigi Politsei‑ ja Piirivalveamet, äriregistri kood: 70008747, aadress: Pärnu mnt 139, 15060 Tallinn, Eesti, keda esindab pr Krista Aas, peadirektori asetäitja arenduse alal, tegutsedes käskkirja nr 1.1-1/58 alusel (edaspidi „PPA”),

ning

väline teenusepakkuja BLS International Services Limited, äriregistri kood: L51909DL1983PLC016907, registrijärgne aadress: G-4B-1, Extension Mohan Co-operative Industrial Estate, Mathura Road, New Delhi 110044, India, ja peakorteri aadress: 912, Indra Prakash Building, 21 Barakhamba Road, New Delhi – 110001, India, keda esindab hr Shikhar Aggarwal, tegutsedes ühena tegevjuhtidest (edaspidi „VTP”),

edaspidi nimetatud „Pool” või ühiselt „Pooled” arvestades, et:

Pooled on sõlminud halduslepingu number 20-1.6/1508-11 e-residendi digitaalse isikutunnistuse väljastamiseks.


Pooled on leppinud kokku alljärgnevas:

asendada VTP alltöövõtja 1 China International Travel Service (Japan) Co. alltöövõtjaga Asahi Travel Service, registrikood: 0104-01-075086, aadress: Minato Ku Azabudai 3-4-14, Tokyo, Japan.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json