Teksti suurus:

Politseiametniku ametitõendi kirjeldus ja vorm

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.09.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 06.09.2016, 6

Politseiametniku ametitõendi kirjeldus ja vorm

Vastu võetud 05.09.2016 nr 27

Määrus kehtestatakse politsei ja piirivalve seaduse § 371 lõike 9 alusel.

§ 1.   Ametitõendi vorm

  (1) Politseiametniku ametitõend (edaspidi ametitõend) on plastikust valmistatud kaart mõõtmetega 85,5 millimeetrit × 54 millimeetrit, mis vastab standardile ISO 7810, CR-80.

  (2) Ametitõendi kujutised on esitatud määruse lisades 1–3.

§ 2.   Ametitõendi esikülje kirjeldus

  (1) Ametitõendi esiküljel on sinise ja punase värvi kombinatsioonis turvamuster, mille põhjal on sinist värvi väikese riigivapi kujutis.

  (2) Ametitõendi esiküljel on järgmised andmeväljad:
  1) eesnimi / Given name;
  2) perekonnanimi / Surname;
  3) isikukood / ID;
  4) number;
  5) kehtiv kuni / Date of expiry.

  (3) Politsei- ja Piirivalveameti politseiametniku ametitõendi esikülje ülaservas on suurtähtedega tekst „POLITSEI- JA PIIRIVALVEAMET” ja „POLITSEIAMETNIKU AMETITÕEND” ning tekst „Estonian Police and Border Guard Board”.

  (4) Kaitsepolitseiameti politseiametniku ametitõendi esikülje ülaservas on suurtähtedega tekst „KAITSEPOLITSEIAMET” ja „POLITSEIAMETNIKU AMETITÕEND” ning tekst „Estonian Internal Security Service”.

  (5) Sisekaitseakadeemia politseiametniku ametitõendi esikülje ülaservas on suurtähtedega tekst „SISEKAITSEAKADEEMIA” ja „POLITSEIAMETNIKU AMETITÕEND” ning tekst „Estonian Academy of Security Sciences”.

  (6) Ametitõendi esiküljel on koht politseiametniku fotokujutisele.

§ 3.   Ametitõendi tagakülje kirjeldus

  (1) Ametitõendil on sinise ja punase värvi kombinatsioonis turvamuster, mille põhjal on värviline väikese riigivapi kujutis.

  (2) Ametitõendi tagaküljel on järgmised tekstid ja andmeväljad:
  1) suurtähtedega tekst „POLITSEIAMETNIKU AMETITÕEND” ja „POLICE IDENTIFICATION CARD”;
  2) ametitõendi number / Identification number;
  3) suurtähtedega tekst „EESTI VABARIIK” ja „REPUBLIC OF ESTONIA”.

§ 4.   Ametitõendile kantavad andmed

  (1) Ametitõendi esiküljele kantakse järgmised andmed:
  1) politseiametniku ees- ja perekonnanimi;
  2) politseiametniku isikukood;
  3) politseiametniku värvitrükis fotokujutis;
  4) ametitõendi number;
  5) ametitõendi kehtivuse lõppkuupäev.

  (2) Ametitõendi kanded tehakse printeriga. Kanded trükitakse musta värviga.

§ 5.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Siseministri 15. detsembri 2009. aasta määrus nr 71 „Politseiametniku ametitõendi kirjeldus ja vorm” tunnistatakse kehtetuks.

§ 6.   Määruse rakendamine

  Määrust rakendatakse politseiametnike ametitõendite kehtivuse kaotamisel uute ametitõendite väljastamisel või vastavalt vajadusele uute ametitõendite väljastamisel.

Hanno Pevkur
Siseminister

Lauri Lugna
Kantsler

Lisa 1 Politsei- ja Piirivalveameti politseiametniku ametitõendi kujutis

Lisa 2 Kaitsepolitseiameti politseiametniku ametitõendi kujutis

Lisa 3 Sisekaitseakadeemia politseiametniku ametitõendi kujutis

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json