Teksti suurus:

Olulise ruumilise mõjuga ehitiste nimekiri

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.10.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 06.10.2015, 6

Olulise ruumilise mõjuga ehitiste nimekiri

Vastu võetud 01.10.2015 nr 102

Määrus kehtestatakse planeerimisseaduse § 95 lõike 2 alusel.

Olulise ruumilise mõjuga ehitised on:
1) suurõnnetuse ohuga naftatoodete või A-kategooria suurõnnetuse ohuga eriti tuleohtlike veeldatud gaase käitlevate ettevõtete ehitised, kus aine maht on rohkem kui 5000 m³, välja arvatud juhul, kui nimetatud ehitist kavandatakse olulise ruumilise mõjuga ehitise territooriumile või selle vahetusse lähedusse, kus asub käesolevas punktis või punktis 2 nimetatud ehitis, või see on ette nähtud kehtestatud üld- või detailplaneeringuga;
2) ohtlikud, A- või B-kategooria ettevõtted, milles käideldakse mürgiseid gaase alates 10 tonnist, või A- ja B-kategooria suurõnnetuse ohuga ettevõtted, milles käideldakse plahvatusohtlikke aineid, segusid või tooteid, välja arvatud juhul, kui nimetatud ehitist kavandatakse olulise ruumilise mõjuga ehitise territooriumile või selle vahetusse lähedusse, kus asub käesolevas punktis või punktis 1 nimetatud ehitis, või see on ette nähtud kehtestatud üld- või detailplaneeringuga;
3) vähemalt 1000 m pikkuse kõvakattega peamaandumisrajaga lennuväli;
4) tuulepark Vabariigi Valitsuse 26. juuni 2003. a määruse nr 184 „Võrgueeskiri” tähenduses, mis koosneb vähemalt 30 meetri kõrgustest elektrituulikutest;
5) sadam, mis teenindab 500-se ja enama kogumahutavusega laevu;
6) tavajäätmete põletamiseks või keemiliseks töötlemiseks mõeldud rajatis, kus põletatakse või töödeldakse üle 100 tonni jäätmeid ööpäevas, ja tavajäätmete prügila, kui selle üldmaht on üle 25 000 tonni;
7) ohtlike jäätmete põletamise, keemilise töötlemise või ladestamise paik;
8) paberi või papi tootmise tehas, mille tootmisvõimsus on vähemalt 200 tonni ööpäevas;
9) tehas, kus toodetakse pulpi puidust või samalaadsetest kiudmaterjalidest;
10) rahvusvahelisteks võistlusteks ettenähtud autode ja mootorrataste ringrajasõiduks mõeldud rada;
11) kaevandamisjäätmete hoidla üle 25 000 tonni jäätmete ladestamiseks;
12) kaubanduskeskus brutopinnaga üle 20 000 m²;
13) radioaktiivsete jäätmete lõppladustuspaik.

Taavi Rõivas
Peaminister

Arto Aas
Riigihalduse minister

Heiki Loot
Riigisekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json