Teksti suurus:

2021. aasta õppekogunemiste aegade ja neis osalevate reservväelaste arvu kehtestamine

Väljaandja:Kaitseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.10.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2021
Avaldamismärge:RT I, 06.10.2020, 8

2021. aasta õppekogunemiste aegade ja neis osalevate reservväelaste arvu kehtestamine

Vastu võetud 04.10.2020 nr 14

Määrus kehtestatakse kaitseväeteenistuse seaduse § 73 lõike 3 alusel.

§ 1.  2021. aasta õppekogunemiste ajad ja neis osalevate reservväelaste arv

  (1) 2021. aastal toimuvatel õppekogunemistel osalevate reservväelaste arvuks kehtestatakse 5111 reservväelast.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud reservväelaste arv jaotatakse 2021. aastal toimuvate õppekogunemiste vahel järgmiselt:
  1) 3. nädal – 100 reservväelast;
  2) 4. nädal – 7 reservväelast;
  3) 6. nädal – 49 reservväelast;
  4) 7. nädal – 12 reservväelast;
  5) 10. nädal – 218 reservväelast;
  6) 11. nädal – 34 reservväelast;
  7) 12. nädal – 65 reservväelast;
  8) 13. nädal – 66 reservväelast;
  9) 14. nädal – 23 reservväelast;
  10) 15. nädal – 6 reservväelast;
  11) 17.–19. nädal – 4 reservväelast;
  12) 19.–22. nädal – 3353 reservväelast;
  13) 23. nädal – 18 reservväelast;
  14) 24. nädal – 63 reservväelast;
  15) 34. nädal – 51 reservväelast;
  16) 36. nädal – 300 reservväelast;
  17) 37. nädal – 337 reservväelast;
  18) 38.–39. nädal – 224 reservväelast;
  19) 40.–41. nädal – 132 reservväelast;
  20) 44. nädal – 15 reservväelast;
  21) 48. nädal – 14 reservväelast;
  22) 51. nädal – 20 reservväelast.

§ 2.  Vabatahtlikult õppekogunemistel osalevate reservväelaste arv 2021. aastal

  Lisaks käesoleva määruse § 1 lõikes 1 sätestatud piirmäärale võib 2021. aastal toimuvatel õppekogunemistel osaleda kokku 400 reservväelast, kes on avaldanud soovi osaleda õppekogunemisel vabatahtlikult, arvestades kaitseväeteenistuse seaduse § 74 lõigetes 1 ja 4 sätestatut.

Jüri Luik
Minister

Kristjan Prikk
Kantsler

/otsingu_soovitused.json