Teksti suurus:

Tervise- ja tööministri 2. märtsi 2017. a määruse nr 9 „Immuniseerimiskava” muutmine

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:09.10.2020
Avaldamismärge:RT I, 06.10.2020, 10

Tervise- ja tööministri 2. märtsi 2017. a määruse nr 9 „Immuniseerimiskava” muutmine

Vastu võetud 29.09.2020 nr 45

Määrus kehtestatakse nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse § 10 lõike 3 alusel.

§ 1.  Tervise- ja tööministri 2. märtsi 2017. a määruse nr 9 „Immuniseerimiskava” muutmine

Tervise- ja tööministri 2. märtsi 2017. a määruses nr 9 „Immuniseerimiskava” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Gripivastane immuniseerimine tagatakse sotsiaalhoolekande seaduse tähenduses väljaspool kodu osutatava ööpäevaringse üldhooldusteenuse saajatele, ööpäevaringse erihoolekandeteenuse saajatele ja kogukonnas elamise teenuse saajatele.”;

2) määruse lisa asendatakse käesoleva määruse lisaga.

§ 2.  Määruse jõustumine

Määruse § 1 punkt 2 jõustub 1. jaanuaril 2022. a.

Tanel Kiik
Sotsiaalminister

Marika Priske
Kantsler

Lisa  Immuniseerimiskava

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json