Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 20. detsembri 2007. a määruse nr 262 „Riigisaladuse ja salastatud välisteabe kaitse kord” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:09.10.2021
Avaldamismärge:RT I, 06.10.2021, 1

Vabariigi Valitsuse 20. detsembri 2007. a määruse nr 262 „Riigisaladuse ja salastatud välisteabe kaitse kord” muutmine

Vastu võetud 04.10.2021 nr 91

Määrus kehtestatakse riigisaladuse ja salastatud välisteabe seaduse § 39 lõike 1 alusel.

Vabariigi Valitsuse 20. detsembri 2007. a määruses nr 262 „Riigisaladuse ja salastatud välisteabe kaitse kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 103 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Piiratud tasemel salastatud teavet võib töödelda avalikus ruumis:
1) möödapääsmatu vajaduse korral teabe operatiivseks edastamiseks või vastuvõtmiseks, kui kasutatakse avalikus ruumis töötlemiseks ette nähtud akrediteeritud süsteemi;
2) muu vajaduse korral teabe edastamiseks või vastuvõtmiseks üksnes juhul, kui kasutatakse avalikus ruumis töötlemiseks ette nähtud akrediteeritud süsteemi osaks olevat mobiiltelefoni.”;

2) paragrahvi 105 lõike 4 sissejuhatav lauseosa ja punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Töötlusseadmele, milles töötlemiseks lubatud kõrgeim teabe salastatuse tase on piiratud, ei kohaldata 5. peatüki 7. jagu ning selle võib viia väljapoole sisemist turvakeskkonda, kui:
1) salastatud teave on krüpteeritud nõuetele vastavate krüptomaterjalidega või kaitstud volitamata juurdepääsu eest muu Välisluureameti lubatud meetodiga;”.

Kaja Kallas
Peaminister

Kalle Laanet
Kaitseminister

Taimar Peterkop
Riigisekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json