Teksti suurus:

Maaeluministri ja põllumajandusministri määruste muutmine seoses Põllumajandusuuringute Keskuse ning Eesti Taimekasvatuse Instituudi ümberkorraldamisega Maaelu Teadmuskeskuseks

Väljaandja:Maaeluminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2023
Avaldamismärge:RT I, 06.10.2022, 1

Maaeluministri ja põllumajandusministri määruste muutmine seoses Põllumajandusuuringute Keskuse ning Eesti Taimekasvatuse Instituudi ümberkorraldamisega Maaelu Teadmuskeskuseks

Vastu võetud 29.09.2022 nr 52

Määrus kehtestatakse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 83 lõike 1, § 67 lõike 2 ja § 99 lõike 7 alusel.

§ 1.  Maaeluministri 2. märtsi 2017. a määruse nr 24 „Eesti maaelu arengukava 2014–2020 seire ja hindamise kord” muutmine

Maaeluministri 2. märtsi 2017. a määrust nr 24 „Eesti maaelu arengukava 2014–2020 seire ja hindamise kord” muudetakse järgmiselt:

1) määruses asendatakse sõna „PMK” sõnaga „METK”;

2) paragrahvi 2 lõikes 1 asendatakse tekstiosa „Põllumajandusuuringute Keskus (edaspidi PMK)” tekstiosaga „Maaelu Teadmuskeskus (edaspidi METK)”.

§ 2.  Maaeluministri 29. aprilli 2015. a määruse nr 49 „Keskkonnasõbraliku majandamise toetus” muutmine

Maaeluministri 29. aprilli 2015. a määrust nr 49 „Keskkonnasõbraliku majandamise toetus” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 13 lõikes 4 asendatakse tekstiosa „Põllumajandusuuringute Keskuse (edaspidi PMK)” tekstiosaga „Maaelu Teadmuskeskuse (edaspidi METK)”;

2) paragrahvi 15 lõikes 1 asendatakse sõna „PMK” sõnaga „METK-i”.

§ 3.  Maaeluministri 30. aprilli 2015. a määruse nr 53 „Mahepõllumajandusele ülemineku toetus ja mahepõllumajandusega jätkamise toetus” muutmine

Maaeluministri 30. aprilli 2015. a määruse nr 53 „Mahepõllumajandusele ülemineku toetus ja mahepõllumajandusega jätkamise toetus” § 15 lõikes 4 asendatakse tekstiosa „Põllumajandusuuringute Keskuse (edaspidi PMK)” sõnadega „Maaelu Teadmuskeskuse”.

§ 4.  Maaeluministri 7. mai 2018. a määruse nr 26 „Põllu- ja metsamajanduse taristu arendamise ning hoiu investeeringutoetus Maaeluministeeriumi valitsemisala riigiasutustele” muutmine

Maaeluministri 7. mai 2018. a määrust nr 26 „Põllu- ja metsamajanduse taristu arendamise ning hoiu investeeringutoetus Maaeluministeeriumi valitsemisala riigiasutustele” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 2 lõike 1 punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:

„2) Maaelu Teadmuskeskus (edaspidi METK).”;

2) paragrahvi 2 lõike 1 punkt 3 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvi 4 pealkirjas, § 12 lõigetes 1 ja 5 ning § 13 lõigetes 3, 5 ja 7 asendatakse sõnad „PMK ja ETKI” sõnaga „METK-i”;

4) paragrahvi 4 lõikes 1 asendatakse sõnad „PMK ja ETKI võivad” sõnadega „METK võib”;

5) paragrahvi 4 lõikes 5 asendatakse sõnad „PMK ja ETKI” sõnaga „METK”;

6) paragrahvi 9 lõikes 2 asendatakse sõnad „PMK ja ETKI esitavad” sõnadega „METK esitab”;

7) paragrahvi 15 lõikes 3 asendatakse sõnad „PMK või ETKI” sõnaga „METK”.

§ 5.  Põllumajandusministri 9. veebruari 2015. a määruse nr 16 „Põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registri võrdlushindade kataloog” muutmine

Põllumajandusministri 9. veebruari 2015. a määrust nr 16 „Põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registri võrdlushindade kataloog” muudetakse järgmiselt:

1) määruses asendatakse sõna „ETKI” sõnaga „METK”;

2) paragrahvi 2 lõikes 2 asendatakse tekstiosa „Eesti Taimekasvatuse Instituut (edaspidi ETKI)” tekstiosaga „Maaelu Teadmuskeskus (edaspidi METK)”.

§ 6.  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2023. a.

Urmas Kruuse
Maaeluminister

Marko Gorban
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json