Teksti suurus:

Haridus- ja teadusministri 3. märtsi 2019. a määruse nr 5 „Munitsipaal- ja erakoolid, mille juures olevas või mille juurde moodustatavas õpilaskodus on riiklikult toetatavad õpilaskodu kohad, ning riiklikult toetatavate kohtade arv nendes koolides” muutmine

Väljaandja:Haridus- ja teadusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:09.11.2019
Avaldamismärge:RT I, 06.11.2019, 14

Haridus- ja teadusministri 3. märtsi 2019. a määruse nr 5 „Munitsipaal- ja erakoolid, mille juures olevas või mille juurde moodustatavas õpilaskodus on riiklikult toetatavad õpilaskodu kohad, ning riiklikult toetatavate kohtade arv nendes koolides” muutmine

Vastu võetud 04.11.2019 nr 49

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 39 lõike 6 alusel.

Haridus- ja teadusministri 3. märtsi 2019. a määruses nr 5 „Munitsipaal- ja erakoolid, mille juures olevas või mille juurde moodustatavas õpilaskodus on riiklikult toetatavad õpilaskodu kohad, ning riiklikult toetatavate kohtade arv nendes koolides” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 punktis 3 asendatakse tekstiosa „Anna Haava nimeline Pala Kool 15 riiklikult toetatavat õpilaskodu kohta” tekstiosaga „Anna Haava nimeline Pala Kool 26 riiklikult toetatavat õpilaskodu kohta;”;

2) paragrahvist 1 jäetakse välja punkt 8.

Mailis Reps
Minister

Mart Laidmets
Kantsler

/otsingu_soovitused.json