Teksti suurus:

Hasartmänguseaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:16.12.2016
Avaldamismärge:RT I, 06.12.2016, 7

Välja kuulutanud
Vabariigi President
01.12.2016 otsus nr 29

Hasartmänguseaduse muutmise seadus

Vastu võetud 24.11.2016

Hasartmänguseaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõiget 5 täiendatakse punktiga 31 järgmises sõnastuses:

„31) loterii, mille võidufondi väärtus on kuni 1000 eurot ja mida korraldatakse Eesti laevaregistrisse kantud rahvusvahelisel meresõidul reisijatevedu teostaval laeval;”;

2) paragrahvi 9 lõiget 7 täiendatakse kolmanda lausega järgmises sõnastuses:

„Totot, mille tulemus sõltub loterii tulemusest, ei või korraldada.”;

3) paragrahvi 100 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Toto mängimise eest isiku poolt, kes mõjutas või kellel oli võimalus mõjutada ennustatud sündmuse toimumist, toimumata jäämist või toimumise viisi ja kui puudub karistusseadustiku §-s 209 sätestatud süüteokoosseis, –
karistatakse rahatrahviga kuni 20 trahviühikut.”.

Eiki Nestor
Riigikogu esimees

/otsingu_soovitused.json