Teksti suurus:

Tulumaksuseaduse muutmise seadus

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:16.12.2018
Avaldamismärge:RT I, 06.12.2018, 2

Välja kuulutanud
Vabariigi President
30.11.2018 otsus nr 345

Tulumaksuseaduse muutmise seadus

Vastu võetud 21.11.2018

§ 1.  Tulumaksuseaduse muutmine

Tulumaksuseaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 19 lõiget 3 täiendatakse punktiga 32 järgmises sõnastuses:

„32) Euroopa Liidu struktuuritoetusest füüsilisele isikule makstavat toetust kinnistule vee- ja kanalisatsioonitorustiku ehitamiseks või kogumismahuti paigaldamiseks;”;

2) paragrahvi 48 lõige 51 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(51) Erisoodustusena ei maksustata töötajate elu- ja töökoha vaheliseks transpordiks kasutatud ühistranspordi piletihinna hüvitamist. Muu transpordikulu hüvitamist ei maksustata erisoodustusena, kui ühistransporti kasutades ei ole võimalik seda teekonda läbida mõistliku aja- või rahakuluga või kui puudega töötajal ei ole võimalik kasutada ühistransporti või ühistranspordi kasutamine põhjustab liikumis- ja töövõime olulist langust. Samuti ei maksustata erisoodustusena tööandja ettevõtlusega seotud kulutusi töölepingu alusel töötava töötaja transpordiks elu- ja töökoha vahel, kui töötaja elukoht asub vähemalt 50 kilomeetri kaugusel töökohast või kui tööandja korraldab transporti sõidukiga, millel on vähemalt kaheksa istekohta, või bussiga liiklusseaduse tähenduses.”.

§ 2.  Seaduse jõustumine

  (1) Käesoleva seaduse § 1 punkti 1 rakendatakse tagasiulatuvalt 2018. aasta 1. juunist.

  (2) Käesoleva seaduse § 1 punkt 2 jõustub 2020. aasta 1. jaanuaril.

Eiki Nestor
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json