Teksti suurus:

Riigimetsa majandajatele aastateks 2019–2023 riigimetsas uuendusraie optimaalse pindala määramine

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.12.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2023
Avaldamismärge:RT I, 06.12.2018, 9

Riigimetsa majandajatele aastateks 2019–2023 riigimetsas uuendusraie optimaalse pindala määramine

Vastu võetud 05.12.2018 nr 48

Määrus kehtestatakse „Metsaseaduse“ § 45 lõike 5 alusel.

Riigimetsas aastateks 2019–2023 uuendusraie optimaalne pindala, sealhulgas männikute, kuusikute, kaasikute ja haavikute pindala puuliikide viisi, riigimetsa majandajate kaupa on järgmine:

Riigimetsa majandaja

Uuendusraiete pindala (ha)

Mänd

Kuusk

Kask

Haab

Teised puuliigid

Kokku

Keskkonnaministeeriumi valitsemisalas

Riigimetsa Majandamise Keskus

17 600

10 350

16 850

4875

4725

54 400

Kaitseministeeriumi valitsemisalas

Riigimetsa Majandamise Keskus

400

275

325

30

100

1130

Haridus- ja Teadusministeeriumi valitsemisalas

Järvselja Õppe- ja Katsemetskond

85

42,5

180

10

37,5

355

Luua Metsanduskool

90

50

120

10

10

280

Luua Metsanduskool Tihemetsa metskond

90

30

95

60

0

275

KOKKU

18 265

10 747,5

17 570

4985

4872,5

56 440

Siim Kiisler
Minister

Meelis Münt
Kantsler

/otsingu_soovitused.json