Teksti suurus:

Rahandusministri 4. aprilli 2017. a määruse nr 21 „Mitteresidendi ja investeerimisfondi deklaratsioonide ning füüsilise isiku residentsuse määramise vormide kinnitamine ja täitmise korrad” muutmine

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2020
Avaldamismärge:RT I, 06.12.2019, 3

Rahandusministri 4. aprilli 2017. a määruse nr 21 „Mitteresidendi ja investeerimisfondi deklaratsioonide ning füüsilise isiku residentsuse määramise vormide kinnitamine ja täitmise korrad” muutmine

Vastu võetud 04.12.2019 nr 55

Määrus kehtestatakse tulumaksuseaduse § 44 lõike 7 alusel.

§ 1.  Määruse muutmine

Rahandusministri 4. aprilli 2017. a määruse nr 21 „Mitteresidendi ja investeerimisfondi deklaratsioonide ning füüsilise isiku residentsuse määramise vormide kinnitamine ja täitmise korrad” lisa 1 asendatakse käesoleva määruse lisaga (lisatud).

§ 2.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub 2020. aasta 1. jaanuaril.

Martin Helme
Rahandusminister

Veiko Tali
Kantsler

Lisa 1 Vorm A1 „Mitteresidendi ja investeerimisfondi saadud tulu, millelt ei ole tulumaksu kinni peetud, deklaratsioon”

/otsingu_soovitused.json