Teksti suurus:

Justiitsministri 27. oktoobri 2005. a määruse nr 47 „Maa-, haldus- ja ringkonnakohtu kohtunike arv ja jagunemine kohtumajade vahel” muutmine

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:10.01.2014
Avaldamismärge:RT I, 07.01.2014, 6

Justiitsministri 27. oktoobri 2005. a määruse nr 47 „Maa-, haldus- ja ringkonnakohtu kohtunike arv ja jagunemine kohtumajade vahel” muutmine

Vastu võetud 02.01.2014 nr 3

Määrus kehtestatakse kohtute seaduse § 19 alusel.

Justiitsministri 27. oktoobri 2005. a määruses nr 47 „Maa-, haldus- ja ringkonnakohtu kohtunike arv ja jagunemine kohtumajade vahel” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõike 1 punktis 1 asendatakse tekstiosa „16 kohtunikku” tekstiosaga „17 kohtunikku“;
2) paragrahvi 2 lõike 1 punktis 2 asendatakse tekstiosa „2 kohtunikku” tekstiosaga „1 kohtunik”.

Hanno Pevkur
Minister

Margus Sarapuu
Kantsler

/otsingu_soovitused.json