Teksti suurus:

Rahandusministri 6. oktoobri 2008. a määruse nr 29 „Maksu- ja Tolliameti põhimäärus” muutmine

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:10.01.2014
Avaldamismärge:RT I, 07.01.2014, 12

Rahandusministri 6. oktoobri 2008. a määruse nr 29 „Maksu- ja Tolliameti põhimäärus” muutmine

Vastu võetud 02.01.2014 nr 1

Määrus kehtestatakse Vabariigi Valitsuse seaduse § 42 lõike 1 alusel.

Rahandusministri 6. oktoobri 2008. a määruse nr 29 „Maksu- ja Tolliameti põhimäärus” muutmine

Rahandusministri 6. oktoobri 2008. a määruses nr 29 „Maksu- ja Tolliameti põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 12 punkt 6 sõnastatakse järgmiselt:

„6) väärteomenetluse koordineerimine ametis.”;

2) paragrahvi 13 täiendatakse punktiga 7 järgmises sõnastuses:

„7) väärteomenetluse läbiviimine.”;

3) paragrahvi 141 punktist 2 jäetakse välja sõnad „, infovahetuse korraldamine”;

4) paragrahvi 141 täiendatakse punktiga 4 järgmises sõnastuses:

„4) ameti tööohutuse- ja töötervishoiualase poliitika kujundamine, koordineerimine ja elluviimine.”;

5) paragrahvi 33 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Peadirektori avaliku võimu teostamise õiguse peatumisel asendab teda peadirektori asetäitja. Peadirektori asetäitja avaliku võimu teostamise õiguse peatumisel asendab peadirektorit tema ettepanekul rahandusministri määratud ameti osakonnajuhataja.”;

6) paragrahvi 39 tekst loetakse lõikeks 1 ning paragrahvi täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

„(2) Käesoleva määruse 2014. aasta jaanuaris jõustunud redaktsiooni rakendatakse tagasiulatuvalt 1. jaanuarist 2014. a.”.

Jürgen Ligi
Minister

Veiko Tali
Kantsler

/otsingu_soovitused.json