Teksti suurus:

Keskkonnaministri 3. juuli 2006. a määruse nr 43 „Must-toonekure ja suur-konnakotka püsielupaikade kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri” muutmine

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:17.01.2020
Avaldamismärge:RT I, 07.01.2020, 1

Keskkonnaministri 3. juuli 2006. a määruse nr 43 „Must-toonekure ja suur-konnakotka püsielupaikade kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri” muutmine

Vastu võetud 21.12.2019 nr 78

Määrus kehtestatakse looduskaitseseaduse § 10 lõike 2, § 11 lõike 1 ja § 12 alusel.

§ 1.  Määruse muutmine

Keskkonnaministri 3. juuli 2006. a määruses nr 43 „Must-toonekure ja suur-konnakotka püsielupaikade kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõiked 1‒3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Harju maakonnas võetakse kaitse alla järgmised must-toonekure püsielupaigad:
1) Kordi Saue vallas Munalaskme külas;
2) Vasalemma Saue vallas Laitse külas;
3) Ardu Kose vallas Ardu alevikus ja Silmsi külas;
4) Anija-69 Anija vallas Vikipalu külas;
5) Aespa Saue vallas Maidla külas ning Rapla maakonnas Kohila vallas Vana-Aespa külas;
6) Lümandu Saue vallas, Kohatu külas.

(2) Ida-Viru maakonnas võetakse kaitse alla must-toonekure Kaatermu püsielupaik Alutaguse vallas Kaatermu ja Kivinõmme külas.

(3) Jõgeva maakonnas võetakse kaitse alla järgmised must-toonekure püsielupaigad:
1) Koopa Jõgeva vallas Reastvere külas;
2) Oti Jõgeva vallas Oti külas;
3) Tooni Põltsamaa vallas Tammiku külas ja Jõgeva vallas Jõune külas;
4) Sepa Jõgeva vallas Oti ja Tuimõisa külas.”;

2) paragrahvi 2 täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:

„(31) Järva maakonnas võetakse kaitse alla järgmised must-toonekure püsielupaigad:
1) Koidula Türi vallas Jõeküla ja Kändliku külas ning Rapla maakonnas Kehtna vallas Kastna külas;
2) Laimetsa Järva vallas Tammeküla külas;
3) Mäo Paide linnas Mäo külas.”;

3) paragrahvi 2 lõike 4 punktid 2‒4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„2) Kiritse-1 Lääne-Nigula vallas Vanaküla/Gambyni külas;
3) Kiritse-2 Lääne-Nigula vallas Vanaküla/Gambyni külas;
4) Ehmja Lääne-Nigula vallas Ehmja külas.”;

4) paragrahvi 2 täiendatakse lõikega 41 järgmises sõnastuses:

„(41) Lääne-Viru maakonnas võetakse kaitse alla must-toonekure Luusika püsielupaik Väike-Maarja vallas Imukvere ja Käru külas ning Vinni vallas Luusika külas.”;

5) paragrahvi 2 lõike 5 punktid 1‒6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„1) Pottsepa Pärnu linnas Kõima külas;
2) Kuralepa Põhja-Pärnumaa vallas Pööravere külas;
3) Mõisaaru Põhja-Pärnumaa vallas Kaisma külas;
4) Tootsi Põhja-Pärnumaa vallas Viluvere külas;
5) Sillaküla Pärnu linnas Seljametsa ja Silla külas;
6) Valdimurru Saarde vallas Kikepera külas;”;

6) paragrahvi 2 lõike 5 punkt 8 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„8) Alva Saarde vallas Kanaküla ja Kärsu külas;”;

7) paragrahvi 2 lõiget 5 täiendatakse punktidega 10‒15 järgmises sõnastuses:

„10) Kikepera Saarde vallas Kikepera külas;
11) Metsaääre Saarde vallas Metsaääre külas;
12) Mõtsu Lääneranna vallas Täpsi ja Tiilima külas;
13) Põlendmaa Pärnu linnas Põlendmaa ja Tammuru külas;
14) Ristiküla Saarde vallas Ristiküla külas;
15) Varbla Lääneranna vallas Aruküla ja Õhu külas.”;

8) paragrahvi 2 lõike 6 punkt 3 tunnistatakse kehtetuks;

9) paragrahvi 2 lõiget 6 täiendatakse punktidega 5 ja 6 järgmises sõnastuses:

„5) Kohtru Märjamaa vallas Kohtru külas;
6) Kõrbja Kehtna vallas Koogiste ja Kõrbja külas.”;

10) paragrahvi 2 lõike 7 punktid 1‒8 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„1) Ratla Saaremaa vallas Väkra külas;
2) Kaali Saaremaa vallas Salavere ja Saue-Putla külas;
3) Rumma Saaremaa vallas Maleva ja Laadjala külas;
4) Aula-Vintri Saaremaa vallas Anepesa, Aula-Vintri, Kaarma-Kungla ja Vendise külas;
5) Odalätsi Saaremaa vallas Odalätsi külas;
6) Tõrise Saaremaa vallas Hakjala ja Hübja külas;
7) Ohtja Saaremaa vallas Ohtja ja Silla külas;
8) Jööri Saaremaa vallas Jööri ja Räägi külas;”;

11) paragrahvi 2 lõiget 7 täiendatakse punktidega 9‒15 järgmises sõnastuses:

„9) Audaku Saaremaa vallas Viidu ja Sõmera külas;
10) Hakjala Saaremaa vallas Hakjala külas;
11) Hübja Saaremaa vallas Hübja külas;
12) Koiduvälja Saaremaa vallas Koiduvälja külas;
13) Kungla Saaremaa vallas Kaarma-Kungla külas;
14) Kuuse Saaremaa vallas Kuuse külas;
15) Küdema Saaremaa vallas Küdema külas.”;

12) paragrahvi 2 lõike 8 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„1) Siniküla Tartu vallas Siniküla külas;”;

13) paragrahvi 2 lõike 8 punkt 2 tunnistatakse kehtetuks;

14) paragrahvi 2 lõike 8 punktid 3 ja 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„3) Tatriku Elva vallas Tännassilma ja Väike-Rakke külas;
4) Kapsta Elva vallas Kapsta ja Sangla külas;”;

15) paragrahvi 2 lõiget 8 täiendatakse punktiga 5 järgmises sõnastuses:

„5) Vasula Tartu vallas Maramaa külas.”;

16) paragrahvi 2 lõike 9 punktid 1 ja 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„1) Mõneku Valga vallas Rampe ja Õruste külas;
2) Kakulaane Otepää vallas Sarapuu külas;”;

17) paragrahvi 2 lõiget 9 täiendatakse punktidega 3 ja 4 järgmises sõnastuses:

„3) Kallete Valga vallas Lusti ja Rebasemõisa külas;
4) Rampe Valga vallas Rampe külas.”;

18) paragrahvi 2 lõike 10 punktid 1 ja 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„1) Kiviaru Viljandi vallas Rebaste külas;
2) Päidre Mulgi vallas Päidre külas ja Viljandi vallas Turva külas.”;

19) paragrahvi 3 lõiked 1 ja 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Harju maakonnas võetakse kaitse alla järgmised suur-konnakotka püsielupaigad:
1) Üksnurme püsielupaik Saue vallas Koppelmaa külas;
2) Habaja Kose vallas Habaja alevikus;
3) Patika Rae vallas Patika külas.

(2) Lääne maakonnas võetakse kaitse alla järgmised suur-konnakotka püsielupaigad:
1) Üdruma püsielupaik Lääne-Nigula vallas Kastja külas;
2) Kastja Lääne-Nigula vallas Kastja külas.”;

20) paragrahvi 3 lõiget 4 täiendatakse punktiga 3 järgmises sõnastuses:

„3) Teenuse Märjamaa vallas Teenuse külas.”;

21) paragrahvi 3 lõiked 5 ja 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Tartu maakonnas võetakse kaitse alla järgmised suur-konnakotka püsielupaigad:
1) Aruvälja Tartu vallas Valmaotsa külas;
2) Nasja Elva vallas Nasja külas.

(6) Valga maakonnas võetakse kaitse alla suur-konnakotka Korva püsielupaik Valga vallas Iigaste külas.”;

22) paragrahvi 3 lõike 7 punktid 2 ja 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„2) Pillu Põhja-Sakala vallas Arussaare külas ja Türi vallas Arkma külas;
3) Otiküla Viljandi vallas Otiküla külas.”;

23) paragrahv 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 5. Kaitsekord

(1) Must-toonekure ja suur-konnakotka püsielupaikade maa-ala kuulub vastavalt kaitsekorra eripärale ja majandustegevuse piiramise astmele sihtkaitsevööndisse ja piiranguvööndisse. Kordi, Vasalemma, Ardu, Anija-69, Aespa, Lümandu, Koopa, Oti, Tooni, Sepa, Koidula, Laimetsa, Mäo, Kiritse-1, Kiritse-2, Ehmja, Kuralepa, Mõisaaru, Tootsi, Valdimurru, Alva, Kiusumetsa, Kohatu, Ratla, Kaali, Rumma, Aula-Vintri, Odalätsi, Ohtja, Koiduvälja, Siniküla, Tatriku, Kapsta, Mõneku, Kakulaane, Kallete, Üksnurme, Habaja, Patika, Üdruma, Lanksaare, Tõrje, Urevere, Aruvälja, Nasja, Korva, Pillu ja Otiküla püsielupaiga maa-ala kuulub sihtkaitsevööndisse.

(2) Püsielupaigas tuleb arvestada looduskaitseseaduses sätestatud piiranguid käesolevas määruses ettenähtud erisustega.

(3) Inimestel on lubatud viibida, pidada jahti ning korjata marju, seeni ja muid metsa kõrvalsaadusi kogu püsielupaigas, välja arvatud käesoleva paragrahvi lõike 7 punktis 3 sätestatud ajal sihtkaitsevööndis.

(4) Püsielupaigas on lubatud sõidukiga sõitmine teedel aasta läbi.

(5) Püsielupaigas on keelatud:
1) sõidukiga sõitmine väljaspool teed ja maastikusõidukiga sõitmine, välja arvatud piiranguvööndis 1. septembrist 14. märtsini, järelevalve- ja päästetöödel, püsielupaiga valitsemise ja kaitse korraldamisega seotud tegevusel, püsielupaiga valitseja nõusolekul teostataval teadustegevusel ning kaitse-eeskirjaga lubatud tegevusel;
2) lõkke tegemine.

(6) Püsielupaiga sihtkaitsevööndis on püsielupaiga valitseja nõusolekul lubatud:
1) olemasolevate maaparandussüsteemide hoiutööd;
2) veerežiimi taastamine;
3) olemasolevate rajatiste hooldustööd;
4) kaitsealuste liikide elutingimuste säilimiseks ja koosluste kujundamiseks alusmetsa, järelkasvu ja puistu teise rinde harvendamine ning monokultuursete noorendike hooldamine looduse mitmekesisuse suurendamise eesmärgil 1. septembrist 14. märtsini.

(7) Püsielupaiga sihtkaitsevööndis on keelatud, kooskõlas käesoleva määrusega sätestatud erisustega:
1) majandustegevus;
2) loodusvarade kasutamine;
3) inimeste viibimine 15. märtsist 31. augustini, välja arvatud järelevalve- ja päästetöödel, püsielupaiga valitsemisega ja kaitse korraldamisega seotud tegevusel ning püsielupaiga valitseja nõusolekul teostataval teadustegevusel;
4) uute ehitiste püstitamine, välja arvatud püsielupaiga valitseja nõusolekul rajatise püstitamine püsielupaiga tarbeks;
5) telkimine ja rahvaürituse korraldamine.

(8) Piiranguvööndis on lubatud majandustegevus, arvestades käesoleva määrusega sätestatud erisusi.

(9) Püsielupaiga valitseja nõusolekul on piiranguvööndis lubatud veekogude veetaseme ja kaldajoone muutmine.

(10) Püsielupaiga piiranguvööndis on keelatud:
1) uue maaparandussüsteemi rajamine;
2) maavara kaevandamine;
3) puhtpuistute kujundamine ja energiapuistute rajamine;
4) uuendusraie;
5) raie tegemine 15. märtsist 31. augustini;
6) biotsiidi, taimekaitsevahendi ja väetise kasutamine;
7) ehitise püstitamine;
8) rahvaürituse korraldamine ja telkimine selleks ettevalmistamata ja püsielupaiga valitseja poolt tähistamata kohas, välja arvatud Sillaküla püsielupaiga piiranguvööndis endise karjääri alal 1. septembrist 14. märtsini.”;

24) määruse esimene ja teine normitehniline märkus muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

1 EÜ Nõukogu direktiiv 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta (EÜT L 206, 22.07.1992, lk 7–50) ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/147/EÜ loodusliku linnustiku kaitse kohta (ELT L 20, 26.01.2010, lk 7–25).
2 Looduskaitseseaduse § 53 lõike 2 alusel ei avaldata Riigi Teatajas püsielupaikade kaarte, nendega saab tutvuda Keskkonnaministeeriumis, Keskkonnaametis või keskkonnaregistris.”;

25) määruse lisa täiendatakse käesoleva määruse lisas 1 esitatud kaartidega (lisatud)1;

26) määruse lisas asendatakse must-toonekure Kaatermu, Pottsepa, Sillaküla, Valdimurru, Tõrise, Kiviaru ja Päidre püsielupaikade kaardid käesoleva määruse lisas 2 esitatud kaartidega (lisatud);

27) määruse lisas esitatud must-toonekure Murru püsielupaiga kaart tunnistatakse kehtetuks.

§ 2.  Muudatuste põhjendused

Määruse seletuskirjas2 on esitatud põhjendused:
1) kaitse alla võtmise eesmärkide vastavuse kohta kaitse alla võtmise eeldustele;
2) loodusobjekti kaitse alla võtmise otstarbekuse kohta;
3) kaitstava loodusobjekti tüübi valiku kohta;
4) kaitstava loodusobjekti välis- ja vööndite piiride kulgemise kohta;
5) kaitsekorra kohta.

§ 3.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub kümnendal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

§ 4.  Menetluse läbiviimine

Määruse menetlus viidi läbi keskkonnaministri 20. veebruari 2019. a käskkirjaga nr 1-2/19/147 algatatud haldusmenetluses. Menetluse ülevaade koos ärakuulamise tulemustega on esitatud käesoleva määruse seletuskirjas.

§ 5.  Vaidlustamine

Määrust on võimalik vaidlustada, esitades kaebuse halduskohtusse halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras, osas, millest tulenevad kinnisasja omanikule või valdajale õigused ja kohustused, mis puudutavad kinnisasja kasutamist või käsutamist.


1 Looduskaitseseaduse § 53 lõike 2 alusel ei avaldata Riigi Teatajas püsielupaikade kaarte, nendega saab tutvuda Keskkonnaministeeriumis, Keskkonnaametis või keskkonnaregistris.

2 Määruse seletuskirjaga saab tutvuda Keskkonnaministeeriumis ja Keskkonnaametis.

Rene Kokk
Minister

Meelis Münt
Kantsler

Lisa 1 Uute püsielupaikade (Aespa, Lümandu, Sepa, Laimetsa, Mäo, Luusika, Kikepera, Metsaääre, Mõtsu, Põlendmaa, Ristiküla, Varbla, Kohtru, Kõrbja, Audaku, Hakjala, Hübja, Koiduvälja, Kungla, Kuuse, Küdema, Vasula, Kallete, Rampe, Habaja, Patika, Kastja, Teenuse) kaardid (Lisa_1_kaardid_uued_püsielupaigad.7z)

Lisa 2 Muudetavate püsielupaikade (Kaatermu, Pottsepa, Sillaküla, Valdimurru, Tõrise, Kiviaru, Päidre) kaardid (Lisa_2_kaardid_muudetavad_püsielupaigad.7z)

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json