Teksti suurus:

Justiitsministri 5. jaanuari 2017. a määruse nr 1 „Üldise õigusnõustamise sihtgrupp ja õigusvaldkonnad ning selle nõustamise kättesaadavuse parandamiseks antava toetuse jagamise tingimused ja kord” muutmine

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:15.01.2020
Avaldamismärge:RT I, 07.01.2020, 2

Justiitsministri 5. jaanuari 2017. a määruse nr 1 „Üldise õigusnõustamise sihtgrupp ja õigusvaldkonnad ning selle nõustamise kättesaadavuse parandamiseks antava toetuse jagamise tingimused ja kord” muutmine

Vastu võetud 23.12.2019 nr 20

Määrus kehtestatakse riigi õigusabi seaduse § 31 lõike 3 alusel.

§ 1.  Justiitsministri 5. jaanuari 2017. a määruse nr 1 „Üldise õigusnõustamise sihtgrupp ja õigusvaldkonnad ning selle nõustamise kättesaadavuse parandamiseks antava toetuse jagamise tingimused ja kord” muutmine

Justiitsministri 5. jaanuari 2017. a määruse nr 1 „Üldise õigusnõustamise sihtgrupp ja õigusvaldkonnad ning selle nõustamise kättesaadavuse parandamiseks antava toetuse jagamise tingimused ja kord” § 3 lõikes 1 asendatakse tekstiosa „1,5 Statistikaameti poolt avaldatud keskmist üldist brutosissetulekut” tekstiosaga „1700 eurot”.

§ 2.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub 15. jaanuaril 2020. a.

Raivo Aeg
Justiitsminister

Tõnis Saar
Kantsler

/otsingu_soovitused.json