Teksti suurus:

Tarbijakaitsealase koostöö määruse rakendamise eest vastutavate pädevate asutuste nimetamine

Tarbijakaitsealase koostöö määruse rakendamise eest vastutavate pädevate asutuste nimetamine - sisukord
Väljaandja:Majandus- ja taristuminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:17.01.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 07.01.2020, 3

Tarbijakaitsealase koostöö määruse rakendamise eest vastutavate pädevate asutuste nimetamine

Vastu võetud 23.12.2019 nr 74

Määrus kehtestatakse tarbijakaitseseaduse § 67 lõike 3 alusel.

§ 1.  Pädevad asutused

  Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/2394 tarbijakaitsealaste õigusaktide täitmise tagamise eest vastutavate liikmesriigi asutuste vahelise koostöö kohta ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 2006/2004 (ELT L 345, 27.12.2017, lk 1–27) rakendamise eest on vastutavad järgmised pädevad asutused:
  1) Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/2394 lisa punktides 1–4, 7–12 ja 14–27 nimetatud direktiivide ja määruste osas;
  2) Ravimiamet Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/2394 lisa punktis 5 nimetatud direktiivi osas;
  3) Finantsinspektsioon Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/2394 lisa punktides 7, 14, 23 ja 24 nimetatud direktiivide osas;
  4) Andmekaitse Inspektsioon Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/2394 lisa punktis 6 nimetatud direktiivi osas;
  5) Maanteeamet Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/2394 lisa punktis 13 nimetatud määruse osas.

§ 2.  Hoiatusteate andja

  Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/2394 artikli 27 kohase hoiatusteate andmise õigus on Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti juures tegutseval Euroopa Liidu tarbija nõustamiskeskusel.

§ 3.  Majandus- ja taristuministri määruse kehtetuks tunnistamine

  Majandus- ja taristuministri 11. jaanuari 2016. a määrus nr 4 „Tarbijakaitsealase koostöö määruse rakendamise eest vastutavate pädevate asutuste nimetamine” tunnistatakse kehtetuks.

§ 4.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2020. aasta 17. jaanuaril.

Taavi Aas
Majandus- ja taristuminister

Ando Leppiman
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json