Teksti suurus:

Ida-Virumaa I liinigrupi bussiliiniveo avaliku teenindamise otselepingu nr 1-12/19/2925-1 pikendamise leping nr 2021-17

Väljaandja:Ida-Viru Ühistranspordikeskus
Akti liik:leping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:10.01.2022
Avaldamismärge:RT I, 07.01.2022, 4

Ida-Virumaa I liinigrupi bussiliiniveo avaliku teenindamise otselepingu nr 1-12/19/2925-1 pikendamise leping nr 2021-17

Vastu võetud 18.11.2021


MTÜ Ida-Viru Ühistranspordikeskus, registrikood 80425950, asukoht Keskväljaku 1, 41531 Jõhvi (edaspidi tellija), mida esindab juhatuse liige Heiki Luts

ja

AS SEBE, registrikood 10077848, asukoht Kassisilma tn 24, Räni alevik, Kambja vald 61708 Tartumaa (edaspidi vedaja), mida esindab juhatuse liige Üllar Kaljuste,

eraldi nimetatud pool ja koos pooled, sõlmisid käesoleva Ida-Virumaa I liinigrupi bussiliiniveo avaliku teenindamise otselepingu nr 1-12/19/2925-1 pikendamise lepingu, mis on haldusleping (edaspidi leping), järgmises:

• Maanteeamet ja vedaja sõlmisid 27.12.2019 Ida-Virumaa I liinigrupi bussiliiniveo avaliku teenindamise otselepingu nr 1-12/19/2925-1;
• tellija viis läbi riigihanke „Avalik bussiliinivedu Ida-Viru maakonnas 2022–2030” (viitenumber 225892) vedaja leidmiseks Ida-Viru maakonnaliinide teenindamiseks;
• tellija sõlmis hanke tulemusel edukate pakkujatega avaliku teenindamise lepingud, mille tulemusel algab liinivedu I liinigrupis 01.07.2022;
• avaliku teenindamise otseleping nr 1-12/19/2925-1 lõppeb lepingu punkti 10.1 alusel 31.01.2022 ehk ajavahemikul 01.02.2022 kuni 31.06.2022 on vajalik korraldada vedu;
• ühistranspordiseaduse § 21 lõige 5 ja EÜ määruse nr 1370/2007 artikkel 5 lõige 5 annavad võimaluse pikendada avaliku teenindamise lepingut vedajaga kuni kaheks aastaks;
• tellija tegi vedajale 10.11.2021 kirjaga nr 44 ettepaneku sõlmida avaliku teenindamise otselepingu pikendamise leping, millega vedaja nõustus 11.11.2021 kirjaga nr 22.


1. Üldsätted

1.1. Lepingu eesmärgiks on reguleerida poolte suhteid, õigusi, kohustusi ning vastutust lepingu objektiks oleva Ida-Viru maakonna I liinigrupi bussiliiniveo korraldamisel.

1.2. Pooled lepivad kokku, et Maanteeameti ja vedaja vahel 27.12.2019 sõlmitud Ida-Virumaa I liinigrupi bussiliiniveo avaliku teenindamise otselepingut nr 1-12/19/2925-1 pikendatakse perioodiks 01.02.2022 kuni 30.06.2022.

1.3. Pooled lepivad kokku, et pooled lähtuvad lepingu punktis 1.2 nimetatud otselepingu täitmisel perioodil 01.02.2022 kuni 30.06.2022 poolte vahel 27.12.2019 sõlmitud Ida-Virumaa I liinigrupi bussiliiniveo avaliku teenindamise otselepingu nr 1-12/19/2925-1 lepingu täitmist reguleerivatest sätetest.


2. Poolte volitatud esindajad

2.1. Tellija volitatud esindaja lepingu tingimuste täitmisel ja kontrollimisel on Heiki Luts, telefon 5030201, e-post [email protected]

2.2. Vedaja volitatud esindaja lepingu tingimuste täitmisel ja kontrollimisel on Üllar Kaljuste, telefon 5090936, e-post [email protected]

2.3. Juhul kui tellija või vedaja asendab oma esindaja teisega, teatab ta sellest teisele poolele koheselt kirjalikult.


Poolte allkirjad:

Tellija:

Vedaja:

(allkirjastatud digitaalselt)

(allkirjastatud digitaalselt)

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json