Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 7. detsembri 1999. a määruse nr 371 „Riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riikliku registri asutamine“ muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:10.02.2017
Avaldamismärge:RT I, 07.02.2017, 2

Vabariigi Valitsuse 7. detsembri 1999. a määruse nr 371 „Riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riikliku registri asutamine“ muutmine

Vastu võetud 02.02.2017 nr 47

Määrus kehtestatakse Vabariigi Valitsuse seaduse § 40 lõike 3 ja § 43 lõike 6 alusel.

§ 1. Vabariigi Valitsuse 7. detsembri 1999. a määruses nr 371 „Riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riikliku registri asutamine“ tehakse järgmised muudatused:

1) määruse preambul sõnastatakse järgmiselt:
„Vabariigi Valitsuse seaduse § 40 lõike 3 ja § 43 lõike 6 alusel Vabariigi Valitsus määrab:“;

2) määruses asendatakse sõnad „„Riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riiklik register”“ sõnadega „riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riiklik register” vastavas käändes;

3) punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:
2. Nimetada riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riikliku registri vastutavaks töötlejaks Justiitsministeerium ja volitatud töötlejateks Tartu Maakohtu registriosakond ning Registrite ja Infosüsteemide Keskus.“;

4) punkt 51 tunnistatakse kehtetuks;

5) määruse lisa kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

§ 2. Määrust rakendatakse 11. jaanuarist 2017. a.

Jüri Ratas
Peaminister

Urmas Reinsalu
Justiitsminister

Heiki Loot
Riigisekretär

Lisa Riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riikliku registri pidamise põhimäärus

/otsingu_soovitused.json