Teksti suurus:

Riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riikliku registri asutamine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:10.02.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 07.02.2017, 5

Riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riikliku registri asutamine

Vastu võetud 07.12.1999 nr 371
RT I 1999, 92, 828
jõustumine 17.12.1999

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
19.12.2000RT I 2000, 100, 64701.01.2001
23.07.2002RT I 2002, 66, 40101.08.2002
30.10.2002RT I 2002, 91, 52508.11.2002
26.10.2006RT I 2006, 48, 36511.11.2006
11.12.2008RT I 2008, 57, 31701.01.2009
18.07.2013RT I, 19.07.2013, 322.07.2013
02.02.2017RT I, 07.02.2017, 210.02.2017, rakendatakse 11. jaanuarist 2017. a; määruses asendatud sõnad „„Riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riiklik register”“ sõnadega „riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riiklik register” vastavas käändes

Vabariigi Valitsuse seaduse § 40 lõike 3 ja § 43 lõike 6 alusel Vabariigi Valitsus määrab:
[RT I, 07.02.2017, 2 - jõust. 10.02.2017, rakendatakse 11. jaanuarist 2017. a]

1. Asutada riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riiklik register.

2. Nimetada riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riikliku registri vastutavaks töötlejaks Justiitsministeerium ja volitatud töötlejateks Tartu Maakohtu registriosakond ning Registrite ja Infosüsteemide Keskus.
[RT I, 07.02.2017, 2 - jõust. 10.02.2017, rakendatakse 11. jaanuarist 2017. a]

3. Kinnitada riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riikliku registri pidamise põhimäärus (juurde lisatud).

4. Riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riikliku registri pidamise kulud katta riigieelarvest sihtotstarbeliste summadena registri vastutava töötleja eelarverealt.

5. Määrata riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riikliku registri projekteerimise lõpptähtajaks ja kasutuselevõtmise algtähtajaks 1. jaanuar 2000. a.

51. [Kehtetu - RT I, 07.02.2017, 2 - jõust. 10.02.2017, rakendatakse 11. jaanuarist 2017. a]

6.–7. [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

Lisa Riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riikliku registri pidamise põhimäärus
[RT I, 07.02.2017, 2 - jõust. 10.02.2017, rakendatakse 11. jaanuarist 2017. a]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json