Teksti suurus:

Kodakondsuse seaduse muutmise seadus

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:17.02.2020
Avaldamismärge:RT I, 07.02.2020, 7

Välja kuulutanud
Vabariigi President
05.02.2020 otsus nr 550

Kodakondsuse seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 28.01.2020

Kodakondsuse seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 13 täiendatakse lõigetega 41 ja 42 järgmises sõnastuses:

„(41) Alaealine, kes on Eestis sündinud või kes asub kohe pärast sündi koos Eesti alalisest elanikust vanema või vanematega püsivalt Eestisse elama ja omab pikaajalise elaniku elamisluba või alalist elamisõigust ja kelle ühte vanematest ei pea ükski riik kehtivate seaduste alusel oma kodanikuks ja kelle teine vanem on muu riigi kodanik, saab Eesti kodakondsuse seadusliku esindaja taotlusel, kui alaealise vanem või vanavanem oli 1991. aasta 20. augusti seisuga Eesti elanik.

(42) Käesoleva paragrahvi 41. lõikes nimetatud alaealise suhtes, kes on teise riigi kodanik, jõustub Vabariigi Valitsuse otsus Eesti kodakondsuse andmise kohta sellele päevale järgnevast päevast, kui Vabariigi Valitsuse volitatud valitsusasutusele on esitatud tõend, et ta on muu riigi kodakondsusest vabastatud.”;

2) paragrahvi 13 lõikes 6 asendatakse tekstiosa „paragrahvi 4. ja 51. lõikes” tekstiosaga „paragrahvi 4., 41. ja 51. lõikes”;

3) paragrahvi 15 lõikest 1 jäetakse välja tekstiosa „Alla 15-aastasele”.

Henn Põlluaas
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json