Teksti suurus:

Korea Rahvademokraatliku Vabariigi vastu suunatud piirava meetme rakendamine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Korea Rahvademokraatliku Vabariigi vastu suunatud piirava meetme rakendamine - sisukord
Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:10.02.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 07.02.2020, 9

Korea Rahvademokraatliku Vabariigi vastu suunatud piirava meetme rakendamine

Vastu võetud 05.02.2020 nr 4

Määrus kehtestatakse rahvusvahelise sanktsiooni seaduse § 9 lõike 2 alusel.

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Määrus kehtestatakse Euroopa Liidu Nõukogu otsuse (ÜVJP) 2016/849, mis käsitleb Korea Rahvademokraatliku Vabariigi vastu suunatud piiravaid meetmeid, riigisiseseks rakendamiseks.

§ 2.  Piirangu sisu ja ulatus

  (1) Kõrgharidustaseme õpet läbiviivad õppeasutused ei võimalda Korea Rahvademokraatliku Vabariigi (edaspidi KRDV) kodanikel omandada haridust ja läbida täienduskoolitust valdkondades, mis võivad kaasa aidata tuumarelva leviku tõkestamise seisukohast tundlikule tuumaenergiaalasele KRDV tegevusele või tuumarelva kandesüsteemide väljatöötamisele KRDVs. Muu hulgas ei võimaldata omandada haridust ja läbida täienduskoolitust kõrgema füüsika, täiustatud arvutisimulatsioonide ning seotud informaatikateaduste, georuumilise navigeerimise, tuumatehnika, kosmosetehnika, lennundustehnika ja nendega seotud teadusvaldkondades ning täiustatud materjaliteaduse, täiustatud keemiatehnoloogia, täiustatud masinaehituse, täiustatud elektrotehnika ja täiustatud tööstustehnoloogia valdkonnas.

  (2) Kõrgharidustaseme õpet läbiviivad õppeasutused ning teadusasutused katkestavad teadus- ja tehnikakoostöö, millesse on kaasatud isikud või rühmad, keda sponsib KRDV või kes seda esindavad, välja arvatud järgmistel juhtudel:
  1) teadus- ja tehnikakoostööd tehakse tuumateaduse ja -tehnoloogia, kosmosetehnika, lennundustehnika ja -tehnoloogia või täiustatud tootmistehnoloogia ja -metoodika valdkonnas ning sanktsioonide komitee on otsustanud igal üksikjuhul eraldi, et konkreetne tegevus ei aita kaasa tuumarelva leviku tõkestamise seisukohast tundlikule KRDV tuumaenergiaalasele tegevusele või ballistiliste rakettide alastele programmidele;
  2) teadus- ja tehnikakoostöös osalev liikmesriik otsustab, et konkreetne tegevus ei aita kaasa tuumarelva leviku tõkestamise seisukohast tundlikule KRDV tuumaenergiaalasele tegevusele või ballistiliste rakettide alastele programmidele, ning teavitab sanktsioonide komiteed eelnevalt sellisest otsusest;
  3) tegemist on meditsiinialase teabevahetusega.

§ 3.  Piirangu rakendamine

  Piirangu rakendamise eest vastutab Haridus- ja Teadusministeerium.

§ 4.  Määruse kehtivus

  Määrus kehtib kuni Euroopa Liidu Nõukogu otsuse (ÜVJP) 2016/849 kehtetuks tunnistamiseni või selle artiklis 30 sätestatud piirangu lõpetamiseni.

Jüri Ratas
Peaminister

Urmas Reinsalu
Välisminister

Aivar Rahno
Riigikantselei istungiosakonna juhataja riigisekretäri ülesannetes

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json