Teksti suurus:

Kaitseministri 9. aprilli 2013. a määruse nr 26 „Rahvusvahelises sõjalises operatsioonis osaleva tegevväelase päevaraha suurendamise tingimused, ulatus ja kord” muutmine

Väljaandja:Kaitseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:10.03.2014
Avaldamismärge:RT I, 07.03.2014, 1

Kaitseministri 9. aprilli 2013. a määruse nr 26 „Rahvusvahelises sõjalises operatsioonis osaleva tegevväelase päevaraha suurendamise tingimused, ulatus ja kord” muutmine

Vastu võetud 05.03.2014 nr 14

Määrus kehtestatakse kaitseväeteenistuse seaduse § 116 lõike 4 alusel.

§ 1.  Kaitseministri 9. aprilli 2013. a määruse nr 26 „Rahvusvahelises sõjalises operatsioonis osaleva tegevväelase päevaraha suurendamise tingimused, ulatus ja kord” lisa asendatakse käesoleva määruse lisaga.

§ 2.  Määrus rakendatakse Riigi Teatajas avaldamisele järgnevast päevast arvates.

Urmas Reinsalu
Minister

Sven Sakkov
Kaitsepoliitika asekantsler kantsleri ülesannetes

Lisa Rahvusvaheliste sõjaliste operatsioonide loetelu ja koefitsiendid

/otsingu_soovitused.json